Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu tiên

PV.

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu tiên (5/1993-5/2023). Suốt 3 thập kỷ qua, Tạp chí QLNN luôn bám sát tôn chỉ, thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh thực tiễn sinh động công tác QLNN của Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương; góp phần bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về hành chính và QLNN.

Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước Nguyễn Quang Vinh Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước Nguyễn Quang Vinh Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Khẳng định vị thế và chất lượng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập Tạp chí QLNN Nguyễn Quang Vinh cho biết, Tạp chí QLNN hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20/1/1993 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và phát hành số đầu tiên vào tháng 5/1993. Đến tháng 5/2023, Tạp chí QLNN tròn 30 năm xây dựng và phát triển.

Hiện nay, Tạp chí có 3 ấn phẩm, gồm: Tạp chí in (xuất bản 1 tháng/số), Tạp chí tiếng Anh - State Management Review (xuất bản 1 quý/số) và Tạp chí điện tử với tên miền: https://www.quanlynhanuoc.vn. Các ấn phẩm của Tạp chí QLNN đều được cấp mã chuẩn quốc tế - ISSN, cụ thể, như: Tạp chí QLNN in là ISSN: 2354 - 0761; Tạp chí điện tử QLNN là ISSN: 2815 - 5831 và Tạp chí tiếng Anh là ISSN: 2815 - 6021.

Tổng Biên tập Nguyễn Quang Vinh khẳng định, quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển, Tạp chí Quản lý nhà nước luôn kiên định thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm về QLNN; phổ biến những kiến thức, kỹ năng và công nghệ hành chính, đúng với vị trí và vai trò của một cơ quan báo chí đặc thù - tạp chí khoa học chuyên ngành.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.

Trên cơ sở về chất lượng khoa học và hình thức trình bày đáp ứng các yêu cầu của quy định về tiêu chí tính điểm khoa học, ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. Theo đó, Tạp chí QLNN được công nhận điểm khoa học từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm đối với 3 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, ở cả 3 ấn phẩm, gồm: (1) Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học; (2) Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế; (3) Hội đồng Giáo sư ngành Luật học.

Nhằm nâng cao chất lượng bài báo khoa học và tăng cường hội nhập quốc tế, từ tháng 3/2023, Tạp chí triển khai mã định danh DOI (Digital Object Identifier); từ tháng 5/2023, Tạp chí QLNN bắt đầu được định danh DOI các bài báo khoa học được đăng từ năm 2020. Mã định danh DOI là chỉ số bắt buộc phải có đối với các tạp chí khoa học xuất phát theo đúng thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế. DOI rất hữu ích trong việc truy lại nguồn tham khảo trong vô vàn các trích dẫn khác nhau.

Đến thời điểm hiện nay, Tạp chí QLNN đã hoàn thành việc sáp nhập Tạp chí Khoa học Nội vụ theo Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia. Việc sáp nhập 2 tạp chí đã bồi đắp thêm bề dày và sức ảnh hưởng rộng khắp hơn về chất lượng khoa học, chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và uy tín, vị thế của Tạp chí QLNN.

Tạp chí QLNN dự Hội báo xuân.
Tạp chí QLNN dự Hội báo xuân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường biểu dương, chúc mừng những kết quả nổi bật mà Tạp chí QLNN đạt được qua 30 năm xây dựng và phát triển. Thứ trưởng Triệu Văn Cường bày tỏ mong muốn, Tạp chí QLNN luôn là địa chỉ tin cậy để các nhà quản lý, nhà khoa học và học viên cao học, nghiên cứu sinh công bố những kết quả nghiên cứu khoa học. 

Giao nhiệm vụ cụ thể cho Tạp chí QLNN, Thứ trưởng Triệu Văn Cường yêu cầu Tạp chí cần tiếp tục nâng cao toàn diện các ẩn phẩm, hướng tới chuẩn quốc tế, thực hiện tốt công tác phản biện để có bài báo khoa học chất lượng; Tiếp tục phát triển đội ngũ cộng tác viên có chất lượng; Phấn đấu để nâng điểm khoa học cho Tạp chí từ 0,75 điểm lên 1,0 điểm ở một số chuyên ngành; Xây dựng Tạp chí điện tử thành ấn phẩm chủ lực.

Chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ cán bộ của Tạp chí QLNN, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến đề nghị, Tạp chí QLNN cần tiếp tục đổi mới tư duy làm tạp chí khoa học, quy trình, phương thức xử lý thông tin theo hướng hiện đại; thực hiện chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ, xây dựng thương hiệu và phong cách ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại. Cùng với đó, cần làm nổi bật bản sắc riêng có của Tạp chí QLNN về tính chuyên sâu trong hệ thống khoa học quản lý, quản trị nói chung và tính chuyên biệt về cơ sở lý luận của khoa học hành chính.

Lễ Khai trương Tạp chí điện tử Quản lý Nhà nước.
Lễ Khai trương Tạp chí điện tử Quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần có tổng kết đánh giá thực tiễn hoạt động QLNN trên các phương diện; có những kiến giải, luận giải sâu sắc và đầy đủ hơn hệ thống lý luận QLNN và quản trị quốc gia. Đồng thời, phấn đấu sớm đủ điều kiện được nâng điểm khoa học 1.0 điểm ở một số Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; hướng đến tham gia tạp chí thuộc danh mục ACI, ISI, Scoups.

5 nhiệm vụ chính trong giai đoạn tới

Trước những yêu cầu công tác tuyên truyền của báo chí trong điều kiện mới của đất nước, đặc biệt đối với sự phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra ngày càng cao hơn, Tạp chí QLNN đề ra và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ:

Một là, xây dựng Chiến lược phát triển Tạp chí QLNN giai đoạn 2023 - 2028, định hướng đến năm 2035. Phấn đấu đủ các điều kiện để đến năm 2028 được công nhận điểm khoa học 1.0 điểm ở một số Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; gia nhập danh mục ACI (ASEAN Citation Index) - hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm của các nước trong khu vực Asean. ACI được xây dựng để lập chỉ mục tham khảo và trích dẫn tất cả các kết quả nghiên cứu có chất lượng công bố trên các tạp chí khoa học của ASEAN.

Hai là, thực hiện chuyển đổi số báo chí. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, với Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học - công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Tạp chí QLNN sẽ tập trung xây dựng Tạp chí điện tử thành ấn phẩm chủ lực của Tạp chí - đây là xu thế và là nhiệm vụ tất yếu của các cơ quan báo chí cả nước đến năm 2030.

Ba là, nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm. Thu hút các bài viết chất lượng cao của các nhà khoa học, nhà quản lý và các thành viên Hội đồng biên tập thông qua việc đặt bài theo từng chủ đề. Hoàn hiện quy trình tiếp nhận, phân loại bài viết, tổ chức phản biện, biên tập. Hoàn thiện và phát triển cơ sở dữ liệu về phản biện. Bảo đảm các bài được đăng đã qua phản biện kín hai chiều. Hướng tới các chuẩn quốc tế về quy trình và quy chế phản biện.

Bốn là, phát triển đội ngũ cộng tác viên và đẩy mạnh phát hành. Để có đội ngũ cộng tác viên đông đảo, chất lượng, Tạp chí sẽ chú trọng nội dung bài viết, bảo đảm duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng; tổ chức tọa đàm, hội thảo để thu hút nguồn bài viết... Đẩy mạnh công tác phát hành ấn phẩm in; giới thiệu, phát hành ấn phẩm tiếng Anh ra nước ngoài; nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức Tạp chí điện tử; triển khai và duy trì tốt các tiêu chí để ổn định mã định danh DOI. 

Năm là, xuất bản số chuyên đề. Trong xu thế phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia, trên cơ sở thực tiễn hiện nay, việc cần phải thêm ấn phẩm chuyên đề là rất thiết thực. Tạp chí QLNN đang xây dựng Đề án xuất bản số chuyên đề hằng quý, dự kiến sẽ trình Ban Giám đốc phê duyệt vào đầu quý III và xuất bản vào quý IV/2023.

Trên cơ sở kế thừa thành tựu và phát huy truyền thống vẻ vang 64 năm của Học viện Hành chính Quốc gia, cùng với chức năng, nhiệm vụ mới và nguồn nhân lực được tăng cường, kế thừa truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, trong chặng đường mới, với phương châm hành động: Chuyên nghiệp - Hiện đại - Phát triển, Tạp chí QLNN sẽ có một khí thế mới để vươn lên xứng tầm là tạp chí hàng đầu về lĩnh vực khoa học hành chính và QLNN, góp phần khẳng định thương hiệu và vị thế của Học viện trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu (5/1993 - 5/2023), Tạp chí QLNN vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Ban Tuyên Giáo Trung ương tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền với quá trình 30 năm xây dựng và phát triển.Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và công tác Hội

 

Trải qua 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển gắn với từng giai đoạn cụ thể, đến nay, Tạp chí QLNN đã từng bước khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống báo chí chuyên ngành cả nước. Thành tích trên các mặt hoạt động của Tạp chí được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002); nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia...