Cần chủ động thay đổi thông tin đăng ký thuế

Việt Dũng

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế khuyến nghị về việc cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân trong đăng ký thuế theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Theo Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin cá nhân.
Theo Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin cá nhân.

Tổng cục Thuế cho hay, thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thuế đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Đồng thời, Luật Quản lý thuế đã quy định rõ, người nộp thuế có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin cá nhân (bao gồm việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân).

Để bảo vệ quyền lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân trong đăng ký thuế.

Việc cập nhật có thể thông qua tổ chức trả thu nhập, hoặc kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú, hoặc kê khai theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng cảnh báo, thời gian vừa qua đã có những trường hợp giả mạo thông tin cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế cập nhật thông tin căn cước công dân của người đại diện pháp luật của người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp.

Do vậy, Tổng cục Thuế khuyến khích người nộp thuế tiếp nhận thông tin tuyên truyền, hướng dẫn kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua các kênh chính thức như: Cơ quan thuế trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế qua các hình thức điện tử (địa chỉ email có định dạng …@gdt.gov.vn hoặc tin nhắn từ TongcucThue) hoặc các hình thức khác do cơ quan thuế và cơ quan chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện...