Thị trường tài chính Việt Nam không chịu tác động quá lớn từ sự cố ngân hàng Mỹ

Thị trường tài chính Việt Nam không chịu tác động quá lớn từ sự cố ngân hàng Mỹ

Sự cố một số ngân hàng của Mỹ phá sản, đóng cửa là cú sốc với hệ thống tài chính Mỹ nói riêng và hệ thống tài chính toàn cầu nói chung. Trao đổi với Tạp chí Tài chính, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia cho rằng, với những biện pháp linh hoạt, hài hòa của mình, hệ thống tài chính Việt Nam sẽ chịu một phần tác động nhưng không quá lớn.
Tín dụng cho kinh doanh bất động sản và chứng khoán tiếp tục được thắt chặt trong năm 2023

Tín dụng cho kinh doanh bất động sản và chứng khoán tiếp tục được thắt chặt trong năm 2023

Năm 2022, mặt bằng rủi ro tín dụng tổng thể được các tổ chức tín dụng nhận định vẫn tăng ở hầu hết các lĩnh vực nhưng tốc độ tăng đã chậm lại. Sang năm 2023, các tổ chức tín dụng nhận định cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản và cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán tiếp tục là hai lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao nhất, tiêu chuẩn tín dụng đối với những lĩnh vực này tiếp tục thắt chặt.
Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng, cũng như tác động của chúng đến sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng hệ phương trình đồng thời (SEM) ba giai đoạn, phương pháp Pvar và phương pháp GMM để nghiên cứu dữ liệu của 22 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2006-2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng có mối quan hệ lẫn nhau và tác động cùng chiều đến sự ổn định tài chính của ngân hàng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa một số hàm ý chính sách.
Mô hình cảnh báo sớm rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại

Mô hình cảnh báo sớm rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại

Nhằm giúp các ngân hàng thương mại lựa chọn được mô hình cảnh báo sớm rủi ro tín dụng phù hợp, bài viết tập trung phân tích các phương pháp cảnh báo rủi ro phổ biến nhất, cũng như điều kiện áp dụng hợp lý của từng phương pháp trong điều kiện cụ thể của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay.
Bất ngờ nợ xấu ngân hàng

Bất ngờ nợ xấu ngân hàng

Bất chấp những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nợ xấu tại nhiều ngân hàng giảm khá mạnh trong năm qua. Đó là điều khá bất ngờ khi nó trái với dự báo của giới chuyên gia.
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Tín dụng là hoạt động chủ lực của ngân hàng thương mại, gắn với quá trình chu chuyển vốn của nền kinh tế, tuy nhiên, trong thực tiễn, hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn khả năng phát sinh rủi ro làm ảnh hưởng đến thu nhập và nguồn vốn của ngân hàng thương mại, vì vậy, vấn đề quản trị rủi ro, nhất là quản trị rủi ro tín dụng luôn được các ngân hàng thương mại đặc biệt chú trọng.