Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc Đồng Nai

Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc Đồng Nai

Thông qua kết quả khảo sát 120 cán bộ quản lý, nhân viên tín dụng tại chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng Nai và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng giai đoạn 2020 - 2022. Bài viết nghiên cứu cho thấy hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) của Agribank bị ảnh hưởng khá nhiều bởi chính sách tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng và nguồn nhân lực. Từ những yếu tố này, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả QTRRTD thiết thực phù hợp với đặc điểm của Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai.
Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng BIDV An Giang

Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng BIDV An Giang

Tín dụng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại, hoạt động này tuy thu được nhiều lợi nhuận nhưng cũng gặp không ít rủi ro. Loại rủi ro này các ngân hàng không thể loại bỏ mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại tối đa vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cũng như sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Bài viết này nhằm làm rõ các nhân tố nào sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó như thế nào để giúp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh An Giang (BIDV An Giang) có thể xem xét khi cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân.
Thị trường tài chính Việt Nam không chịu tác động quá lớn từ sự cố ngân hàng Mỹ

Thị trường tài chính Việt Nam không chịu tác động quá lớn từ sự cố ngân hàng Mỹ

Sự cố một số ngân hàng của Mỹ phá sản, đóng cửa là cú sốc với hệ thống tài chính Mỹ nói riêng và hệ thống tài chính toàn cầu nói chung. Trao đổi với Tạp chí Tài chính, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia cho rằng, với những biện pháp linh hoạt, hài hòa của mình, hệ thống tài chính Việt Nam sẽ chịu một phần tác động nhưng không quá lớn.
Tín dụng cho kinh doanh bất động sản và chứng khoán tiếp tục được thắt chặt trong năm 2023

Tín dụng cho kinh doanh bất động sản và chứng khoán tiếp tục được thắt chặt trong năm 2023

Năm 2022, mặt bằng rủi ro tín dụng tổng thể được các tổ chức tín dụng nhận định vẫn tăng ở hầu hết các lĩnh vực nhưng tốc độ tăng đã chậm lại. Sang năm 2023, các tổ chức tín dụng nhận định cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản và cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán tiếp tục là hai lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao nhất, tiêu chuẩn tín dụng đối với những lĩnh vực này tiếp tục thắt chặt.
Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng, cũng như tác động của chúng đến sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng hệ phương trình đồng thời (SEM) ba giai đoạn, phương pháp Pvar và phương pháp GMM để nghiên cứu dữ liệu của 22 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2006-2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng có mối quan hệ lẫn nhau và tác động cùng chiều đến sự ổn định tài chính của ngân hàng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa một số hàm ý chính sách.
Mô hình cảnh báo sớm rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại

Mô hình cảnh báo sớm rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại

Nhằm giúp các ngân hàng thương mại lựa chọn được mô hình cảnh báo sớm rủi ro tín dụng phù hợp, bài viết tập trung phân tích các phương pháp cảnh báo rủi ro phổ biến nhất, cũng như điều kiện áp dụng hợp lý của từng phương pháp trong điều kiện cụ thể của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay.
Bất ngờ nợ xấu ngân hàng

Bất ngờ nợ xấu ngân hàng

Bất chấp những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nợ xấu tại nhiều ngân hàng giảm khá mạnh trong năm qua. Đó là điều khá bất ngờ khi nó trái với dự báo của giới chuyên gia.
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Tín dụng là hoạt động chủ lực của ngân hàng thương mại, gắn với quá trình chu chuyển vốn của nền kinh tế, tuy nhiên, trong thực tiễn, hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn khả năng phát sinh rủi ro làm ảnh hưởng đến thu nhập và nguồn vốn của ngân hàng thương mại, vì vậy, vấn đề quản trị rủi ro, nhất là quản trị rủi ro tín dụng luôn được các ngân hàng thương mại đặc biệt chú trọng.