Shinhan Life Việt Nam ra mắt 2 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới

Shinhan Life Việt Nam ra mắt 2 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới

Ngày 13/6/2022, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life) chính thức ra mắt hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ: “Shinhan - Tương Lai” và “Shinhan - Thành Tài” dành riêng cho trẻ em, với mong muốn cùng đồng hành với cha mẹ trên hành trình bảo vệ những “mầm non tương lai”.
Tháng 5/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng gần 2,7%

Tháng 5/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng gần 2,7%

Thông tin từ Sở Công Thương Long An, từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp trên địa bàn chưa đạt theo kỳ vọng kế hoạch đặt ra nhưng vẫn duy trì phát triển ổn định. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,98%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,27%.
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Cuối năm 2021, HĐND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết số 26 Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, thể hiện sự quan tâm, đầu tư cho việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của tỉnh.
Hướng dẫn áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm vật liệu hàn

Hướng dẫn áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm vật liệu hàn

Để áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa theo Quyết định số 706/QĐ-BCT ngày 15/4/2022 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 3091/TXNK-CST hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố vấn đề này.
04 nội dung doanh nghiệp tham gia Chương trình 1322 được hỗ trợ

04 nội dung doanh nghiệp tham gia Chương trình 1322 được hỗ trợ

Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322) đã hướng dẫn 04 nội dung doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ khi tham gia Chương trình.
Áp dụng năng suất xanh trong hoạt động của doanh nghiệp

Áp dụng năng suất xanh trong hoạt động của doanh nghiệp

Tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng năng suất xanh...