PC Hòa Bình tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo trong lộ trình chuyển đổi số

PC Hòa Bình tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo trong lộ trình chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là một trong những yếu tố then chốt để quyết định mang đến sự thành công của doanh nghiệp, những năm qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã quan tâm lãnh, chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị trực thuộc tập trung đẩy mạnh đưa công tác chuyển đổi số vào trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả, đến nay Công ty đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu tiến tới là doanh nghiệp số.
Hỗ trợ để doanh nghiệp xây dựng tăng tốc

Hỗ trợ để doanh nghiệp xây dựng tăng tốc

Quý IV/2023, có đến 34% doanh nghiệp (DN) ngành xây dựng nhận định khó khăn, tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm tăng. Trong số 77,7% DN xây dựng có vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh thì có tới 73,6% DN không tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi.
Đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung rà soát các quy định pháp luật còn bất cập, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Lợi ích của chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp

Lợi ích của chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp

Trong ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang trở nên phổ biến như hiện nay, việc chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu, là vấn đề được quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chuyển đổi số được dự báo diễn ra trong hầu hết loại hình doanh nghiệp và mang lại nhiều lợi ích trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương chủ động thực hiện theo thẩm quyền, tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh có nhiều biến động như giai đoạn hiện nay thì việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và quản trị rủi ro nhằm mục đích ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, KSNB và quản trị rủi ro có phải hai chức năng tách rời nhau hay không, hay giữa chúng có những điểm chung nhất định, bài viết sau đây sẽ làm rõ vấn đề này.
Cơ cấu lao động tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Cơ cấu lao động tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Thực tiễn cho thấy, chất lượng lao động việc làm ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, nhất là trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo áp lực lớn đối với cơ cấu lao động, chất lượng lao động và giải quyết việc làm cho người lao động.