Phát triển kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức nào đối với Việt Nam?

Phát triển kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức nào đối với Việt Nam?

Đại hội Đảng lần thứ XIII coi nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một trong những giải pháp quan trọng để hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Bài viết nhận diện một số cơ hội, thách thực đặt ra đối với Việt Nam trong thực hiện chuyển đổi sang KTTH.
Bảo đảm bao quát nguồn thu, mở rộng cơ sở thu ngân sách

Bảo đảm bao quát nguồn thu, mở rộng cơ sở thu ngân sách

Năm 2023, để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.
Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp Việt Nam

Nhận thức được tầm quan trọng, sự cần thiết của chuyển đổi số hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Quyết định số  505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 làm ngày “Ngày chuyển đổi số quốc gia”.
Vietcombank dành 100.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân vay

Vietcombank dành 100.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân vay

Nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất cạnh tranh, ngay từ đầu năm 2023, Vietcombank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn sản xuất kinh doanh với quy mô lên tới 100.000 tỷ đồng.