Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng nhằm gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế

Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng nhằm gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng trong thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, củng cố nền tảng, gia tăng sức chống chịu cho các tổ chức tín dụng và của nền kinh tế nói chung trước các cú sốc từ bên trong và bên ngoài.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản

Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản bảo đảm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như trong quản lý Nhà nước về đấu giá.
Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

Tại Nghị quyết số 27/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2023, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đảm bảo nguyên tắc Nhà nước sẽ không can thiệp nếu thị trường vận hành tốt, bảo đảm phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững.
Tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế tập thể

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế tập thể

Phát biểu trong phiên thảo luận tổ chiều 1/11, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao với sự cần thiết phải ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi) để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho sự phát triển kinh tế tập thể; đồng thời, tán thành phương án giữ nguyên tên gọi như luật hiện hành theo đề nghị của Ủy ban Kinh tế.
Bổ sung chế tài xử lý các trường hợp cố tình vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền

Bổ sung chế tài xử lý các trường hợp cố tình vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền

Chiều 24/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có đại biểu cho rằng cần bổ sung chế tài cho các trường hợp cố tình không tuân thủ các quy định, luật lệ về phòng chống rửa tiền.
 Thể chế hóa chủ trương phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã

Thể chế hóa chủ trương phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Luật Hợp tác xã năm 2012 đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận hành và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…Bởi vậy, cần sửa đổi Luật để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã.
Bảo đảm chính sách hỗ trợ của Nhà nước có hiệu quả

Bảo đảm chính sách hỗ trợ của Nhà nước có hiệu quả

Một trong những hạn chế, tồn tại của Luật Hợp tác xã năm 2012 là chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước chưa hiệu quả, thiếu trọng tâm, trong khi đa số hợp tác xã ở nước ta có quy mô nhỏ, thành viên phần nhiều là đối tượng dễ bị tổn thương. Do vậy, Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) cần quy định chi tiết hơn, ưu tiên nhiều nguồn lực hơn cho các tổ chức này.
Nhà ở xã hội vẫn gặp khó vì thủ tục rườm rà

Nhà ở xã hội vẫn gặp khó vì thủ tục rườm rà

Mặc dù Nghị định số 49/2021/NĐ-CP đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển nhà ở xã hội , nhà ở công nhân, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần tháo gỡ. Có thể kể đến như nhiều địa phương, đặc biệt người đứng đầu chưa quan tâm, trong khi doanh nghiệp chủ yếu tập trung phát triển khu đô thị, nghỉ dưỡng cao cấp.