Kinh nghiệm quốc tế về phát triển tăng trưởng kinh tế xanh

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển tăng trưởng kinh tế xanh

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các kinh nghiệm quốc tế về tăng trưởng kinh tế xanh trong bối cảnh quan ngại việc phát triển kinh tế có những ảnh hưởng xấu tới môi trường. Từ kinh nghiệm thực tiễn phát triển tăng trưởng kinh tế xanh tại một số nước, kết quả nghiên cứu cho rằng, tăng trưởng kinh tế xanh phụ thuộc vào sử dụng nguồn năng lượng sạch, xây dựng nguồn tài chính xanh và cơ cấu của nền kinh tế, qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để phát triển tăng trưởng kinh tế xanh tại Việt Nam.
Kết nối tài chính xanh với tín chỉ carbon để sớm chuyển đổi sang nền kinh tế xanh

Kết nối tài chính xanh với tín chỉ carbon để sớm chuyển đổi sang nền kinh tế xanh

Tại Hội thảo “Tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon” do Báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức ngày 6/9, các chuyên gia nhận định, sự kết nối hỗ trợ giữa tài chính xanh và thị trường tín chỉ carbon sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh bền vững hơn theo xu thế toàn cầu.
Phát triển tài chính xanh dưới tác động COVID-19: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Phát triển tài chính xanh dưới tác động COVID-19: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Tài chính xanh góp phần quan trọng trong việc định hình lại nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Bài viết hệ thống hóa chiến lược phá triển tài chính xanh hậu COVID-19 của các quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học phát triển tài chính xanh với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả nhóm nước phát triển và đang phát triển đều triển khai gói phục hồi, chương trình thúc đẩy tài chính xanh và tiếp cận nguồn vốn cho các lĩnh vực tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Từ đó một số bài học được rút ra với Việt Nam về thiết lập cơ chế hỗ trợ phát triển hệ thống tài chính xanh.
Thúc đẩy phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Thúc đẩy phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Tài chính xanh là một cấu phần quan trọng, đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh của một quốc gia. Bởi vậy, trong thời gian qua, Việt Nam đã bắt đầu quan tâm, triển khai các kế hoạch hành động nhằm khởi động và phát triển tài chính xanh và đạt được những thành tựu nhất định.
Phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Tài chính xanh là một cấu phần quan trọng, đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh của một quốc gia. Tại Việt Nam, tài chính xanh bước đầu được quan tâm với nhiều biện pháp đồng bộ được triển khai. Nhờ đó, phát triển tài chính xanh đã có những kết quả ban đầu. Bài viết tập trung phân tích thực trạng phát triển tài chính xanh tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển tài chính xanh trong thời gian tới.
Thúc đẩy tín dụng xanh và xanh hóa ngành Ngân hàng

Thúc đẩy tín dụng xanh và xanh hóa ngành Ngân hàng

Vai trò của Ngân hàng Trung ương trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và xanh hóa ngành Ngân hàng là rất quan trọng. Các công cụ “xanh” của Ngân hàng Trung ương có tiềm năng tạo điều kiện thuận lợi cho tín dụng và tài chính xanh phát triển.