Hà Nội triển khai thí điểm mô hình phân loại rác thải tại nguồn

PV.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong thời gian tới, TP. Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

TP. Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.
TP. Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội, trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã được Lãnh đạo Thành phố quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả nhất định.

Công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố được cải thiện, tỷ lệ được thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn đạt hơn 90%.

TP. Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm cải tạo hạ tầng các khu xử lý đáp ứng hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận, đảm bảo an toàn chôn lấp rác, xử lý nước rác; đôn đốc tiến độ hoàn thành các nhà máy xử lý rác công nghệ hiện đại đốt và thu hồi năng lượng để phát điện.

Tuy nhiên, việc thu gom rác tại một số quận, huyện trên địa bàn Thành phố vẫn còn nhiều bất cập, trong đó có việc phương tiện thu gom chưa phù hợp với đổi mới công nghệ; thiếu các trạm trung chuyển tái chế, phân loại và xử lý rác.

Thêm vào đó, việc điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn tích hợp trong quy hoạch chung còn chậm, chưa đồng bộ giữa cơ sở hạ tầng với phương thức thu gom.

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao năng lực quản lý về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong thời gian tới, TP. Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội chỉ đạo xây dựng và triển khai thí điểm mô hình đổi mới công nghệ kết hợp với phân loại rác thải tại nguồn tại 5 quận nội thành gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Nam Từ Liêm song song với việc xây dựng, ban hành các quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cần đánh giá lại năng lực của các nhà đầu tư đã được cấp chủ trương dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn Thành phố, nhưng chưa triển khai, thực hiện thu hồi đối với các nhà đầu tư không đủ năng lực...