Hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng khách hàng trong tài trợ thương mại

Hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng khách hàng trong tài trợ thương mại

Bài viết trao đổi tổng quan về hoạt động tài trợ thương mại trong ngân hàng, quy trình thẩm định tín dụng khách hàng trong tài trợ thương mại hiện nay, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng khách hàng trong tài trợ thương mại của ngân hàng trong thời gian tới.
Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ trong tài trợ thương mại

Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ trong tài trợ thương mại

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, một trong các phương thức thanh toán thông dụng được người mua - người bán thường xuyên sử dụng là phương thức Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary Collection). Với phương thức này, ngân hàng chỉ có vai trò là trung gian thu hộ và có trách nhiệm xác định các chứng từ mình nhận được là đúng với chỉ thị nhờ thu và thông báo cho bên nhận không chậm trễ.
"Bùng nổ" tài trợ thương mại

"Bùng nổ" tài trợ thương mại

Với nhiều tiện ích nổi trội, tài trợ thương mại được xem là một công cụ hữu ích cho doanh nghiệp khi bước ra sân chơi toàn cầu.
Ngành ngân hàng đang... thất thu phí dịch vụ

Ngành ngân hàng đang... thất thu phí dịch vụ

Để chia sẻ khó khăn với các khách hàng bị thiệt hại do COVID-19, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo và đồng ý cho các đơn vị trong hệ thống tiếp tục giảm các loại phí trong giao dịch thanh toán điện tử. Báo cáo tài chính quý II của nhiều nhà băng cho thấy mảng thu từ dịch vụ đang sụt giảm mạnh.