Tăng năng suất, chất lượng nhờ đầu tư công nghệ mới

Tăng năng suất, chất lượng nhờ đầu tư công nghệ mới

Trong khó khăn chung của ngành Cơ khí, Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO) vẫn đứng vững và phát triển bền vững nhờ làm tốt công tác sản xuất an toàn, đầu tư công nghệ mới, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và vận hành hiệu quả.