Phát triển vùng Tây Nguyên theo hướng “xanh, hài hòa và bền vững”

Phát triển vùng Tây Nguyên theo hướng “xanh, hài hòa và bền vững”

Dự kiến vào ngày 20/11/2022 sẽ diễn ra Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Mua sắm công xanh: Cái gì dễ làm trước!

Mua sắm công xanh: Cái gì dễ làm trước!

Mua sắm công xanh là xu hướng tất yếu nhằm cụ thể hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững. Để thúc đẩy mua sắm công xanh, các chuyên gia đề xuất cần có lộ trình, cái gì dễ làm trước.
Lào thúc đẩy tăng trưởng xanh để phát triển bền vững

Lào thúc đẩy tăng trưởng xanh để phát triển bền vững

Lào xác định Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia đến năm 2030 là công cụ chủ yếu để bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn lâu dài, nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 theo hướng xanh, bền vững.
Diễn đàn Kinh tế xanh hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các cam kết COP26

Diễn đàn Kinh tế xanh hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các cam kết COP26

Đem đến các công nghệ, giải pháp tiên tiến về năng lượng và quản lý rủi ro khí hậu từ châu Âu, Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE) 2022 được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các cam kết tại COP26, cũng như hoàn thành các mục tiêu phát triển trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.
Chuyển đối số với tăng trưởng xanh, kết nối tầm nhìn với hành động

Chuyển đối số với tăng trưởng xanh, kết nối tầm nhìn với hành động

Qua gần 10 năm triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh, nhận thức của nhân dân, cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh đã được nâng lên rõ rệt, từng bước thay đổi hành vi sản xuất, sinh hoạt; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng tiết kiệm, an toàn, văn minh, mang đậm bản sắc dân tộc, hài hòa và thân thiện với thiên nhiên...
Cần bổ sung ưu đãi tài chính cho khu công nghiệp sinh thái

Cần bổ sung ưu đãi tài chính cho khu công nghiệp sinh thái

Việc phát triển khu công nghiệp sinh thái sẽ đóng góp đáng kể vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn. Để thúc đẩy quá trình này, việc bổ sung chính sách ưu đãi về tài chính như miễn, giảm thuế, tiền thuê đất… là rất cần thiết.
Thu hút FDI xanh hướng đến phát triển bền vững

Thu hút FDI xanh hướng đến phát triển bền vững

Sau hơn 35 năm thực hiện chính sách đổi mới, FDI vẫn tiếp tục được xác định là nguồn lực quan trọng để xây dựng nền kinh tế xanh, giúp Việt Nam hiện thực hóa nhanh các định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.
Kỷ nguyên mới cho phát triển kinh tế xanh

Kỷ nguyên mới cho phát triển kinh tế xanh

Mặc dù năng lực, trình độ và nguồn lực còn nhiều hạn chế so với các quốc gia phát triển nhưng Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới trong nỗ lực chuyển dịch nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh với những mục tiêu chiến lược và cam kết quốc tế rất cao.