Lo cho thanh khoản thị trường

Lo cho thanh khoản thị trường

Thị trường biến động khó lường, giảm sốc rồi hồi nhẹ đan xen cùng thanh khoản “hẻo” dần cho thấy, tâm lý nhà đầu tư đang dè chừng.