Tỉnh Khánh Hòa:

Doanh nghiệp thành lập mới tăng 42%

Theo Đình Lâm/Báo Khánh Hòa

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 42% so cùng kỳ năm trước.

Lên cá tại cảng cá Hòn Rớ (TP. Nha Trang). Ảnh: H.L
Lên cá tại cảng cá Hòn Rớ (TP. Nha Trang). Ảnh: H.L

Hơn 400 doanh nghiệp thành lập mới

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 42% so cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký của các doanh nghiệp là 5.791,72 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,2 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với năm 2021.

Trong thời gian này, có 672 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,32%; riêng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể giảm 27,68% (81 doanh nghiệp).

Ngoài ra, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho thấy, 92,54% doanh nghiệp kỳ vọng về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý II/2022 sẽ tốt hơn quý I/2022.

Về số lượng đơn đặt hàng mới, có 77,27% số doanh nghiệp dự báo có đơn hàng mới tăng; 6,06% doanh nghiệp dự báo đơn hàng giảm và 16,67% doanh nghiệp có đơn hàng ổn định. Đối với đơn hàng xuất khẩu mới, có 60% số doanh nghiệp dự báo tăng đơn hàng xuất khẩu; 8,57% doanh nghiệp dự kiến giảm và 31,43% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt 27,52 nghìn tấn

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 3 tháng đầu năm, hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trong toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt 27,52 nghìn tấn, chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động khai thác thủy sản gặp khó khăn hơn cả, do nguồn lợi suy giảm, chi phí cho mỗi chuyến biển (như nhiên liệu, nhân công) tăng 20-30%, dẫn đến hiệu quả khai thác thấp, nhiều tàu cá thua lỗ, nằm bờ nên sản lượng thủy sản khai thác chỉ đạt 23,32 nghìn tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nuôi trồng thủy sản, chi phí đầu vào như: thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường tăng nên tác động đến hoạt động đầu tư, sản xuất của người nuôi, khiến diện tích nuôi trồng chỉ đạt 1.832ha, giảm 21,2%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng chỉ đạt 4,19 nghìn tấn.