Thành lập Chi cục Thuế TP. Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Thành lập Chi cục Thuế TP. Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Ngày 15/12, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị công bố thành lập Chi cục thuế TP. Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở ba chi cục thuế Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức cũ trước đây sáp nhập lại. Tổng cục Thuế cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Dũng - Chi cục trưởng Chi cục thuế Quận 1 làm Chi cục trưởng Chi cục thuế TP Thủ Đức từ ngày 1/1/2022.
8.233 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2021

8.233 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2021

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58,8 nghìn lao động, tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 09/2021.
8.740 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7

8.740 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 7/2021, cả nước có 8.740 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 122,8 nghìn tỷ đồng.
[Infographics] Trên 67 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2021

[Infographics] Trên 67 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 06 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 67,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 942,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 484,3 nghìn lao động, tăng 8,1% về số doanh nghiệp, tăng 34,3% về vốn đăng ký và giảm 4,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp 11 tháng năm 2020

[Infographics] Tình hình đăng ký doanh nghiệp 11 tháng năm 2020

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về tình hình đăng ký doanh nghiệp, tính chung 11 tháng, cả nước có gần 124,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.878,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 970 nghìn lao động, giảm 1,9% về số doanh nghiệp, tăng 19,3% về vốn đăng ký và giảm 14,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.