Hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu mới theo mô hình điện toán đám mây trong năm 2023

Hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu mới theo mô hình điện toán đám mây trong năm 2023

Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 30/12/2022 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội nêu rõ ba quan điểm chỉ đạo lớn của Thành ủy, trong đó nhấn mạnh đến vai trò các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với việc đổi mới mạnh mẽ tư duy và nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.
Việt Nam xây dựng thành phố thông minh: Khó hay dễ?

Việt Nam xây dựng thành phố thông minh: Khó hay dễ?

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Tại Việt Nam, xây dựng thành phố thông minh và phát triển bền vững là một hành trình chứ không phải là đích đến.
Thành phố thông minh: Tiềm năng lớn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thành phố thông minh: Tiềm năng lớn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đại dịch COVID-19 bùng phát là một nhân tố đã khiến cho chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn, xu hướng chuyển dịch sang thành phố thông minh (SmartCity) cũng được quan tâm nhiều hơn, thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư, các start-up khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ nhắm đến.
Mô hình phát triển thành phố thông minh trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Mô hình phát triển thành phố thông minh trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Ngày nay, sự phát triển của các đô thị đã thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học, song đi cùng với đó là những vấn đề về ô nhiễm môi trường, quá tải về hạ tầng giao thông… Để giải quyết các tồn tại này cần có một chiến lược phát triển đô thị thông minh. Bài viết nghiên cứu các quan điểm phát triển thành phố thông minh trên thế giới, đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.
Nâng cao trình độ dân trí để xây dựng thành phố thông minh

Nâng cao trình độ dân trí để xây dựng thành phố thông minh

Bài toán xây dựng thành phố thông minh sẽ không có lời giải nếu như con người sinh sống trong thành phố đó không thể sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi công nghệ, bởi hệ thống thông tin hiện đại. Bài viết đề cập đến “trình độ dân trí” và tầm quan trọng của nó trong việc xây dựng thành phố thông minh; khái quát vai trò của dân trí đối với việc phát triển thành phố thông minh và đề xuất một số giải pháp nâng cao trình độ dân trí, phục vụ công cuộc phát triển thành phố thông minh ở Việt Nam.
Mối liên hệ giữa dịch vụ công trực tuyến với phát triển thành phố thông minh

Mối liên hệ giữa dịch vụ công trực tuyến với phát triển thành phố thông minh

Bài viết phân tích lợi ích của việc phát triển thành phố thông minh, mối liên hệ giữa việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến với phát triển thành phố thông minh, đề xuất một số giải pháp giúp Việt Nam đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển nhanh các thành phố thông minh.
Quản lý nền kinh tế thông minh ở các nước và hàm ý chính sách cho TP. Hồ Chí Minh

Quản lý nền kinh tế thông minh ở các nước và hàm ý chính sách cho TP. Hồ Chí Minh

Thành phố thông minh là một trong những chủ đề nóng và là xu thế phát triển tất yếu của thế giới. Bắt kịp với xu thế toàn cầu và quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Việt Nam đã và đang phát triển Chiến lược xây dựng các thành phố thông minh (TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương...). Tuy nhiên, quá trình xây dựng và triển khai các thành phố thông minh còn nhiều vướng mắc, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Bài viết làm rõ nội hàm, cách thức và kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng mô hình thành phố thông minh vào công tác điều hành và quản lý kinh tế của một số quốc gia, qua đó gợi mở hướng phát triển thành phố thông minh cho TP. Hồ Chí Minh.