Hà Nội:

Hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu mới theo mô hình điện toán đám mây trong năm 2023


Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 30/12/2022 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội nêu rõ ba quan điểm chỉ đạo lớn của Thành ủy, trong đó nhấn mạnh đến vai trò các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với việc đổi mới mạnh mẽ tư duy và nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố "xanh - thông minh - hiện đại”
Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố "xanh - thông minh - hiện đại”

Từng bước thực hiện triển khai chính quyền số

Nghị quyết cũng xác định chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh phải gắn chặt với công tác quy hoạch chung cũng như quy hoạch xây dựng phát triển Thủ đô. Đồng thời xác định việc chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh là sử dụng hiệu quả nguồn lực, tài nguyên để thực hiện có hiệu quả đem lại cuộc sống tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, xây dựng môi trường đô thị thông minh, hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Vì chuyển đổi số không chỉ là bài toán công nghệ đơn thuần mà bản chất là dựa trên công nghệ hiện đại, lực lượng sản xuất mới để thay đổi quan hệ sản xuất, hay cụ thể hơn là để xây dựng lại, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, cách thức vận hành của tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu năng quản lý nhà nước, nâng cao năng suất lao động. Những vấn đề này cũng đã được nêu cụ thể tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội Nguyễn Việt Hùng thông tin, việc triển khai chuyển đổi số Thành phố bước đầu đã đạt một số kết quả. Chính quyền số từng bước được triển khai, cùng với đó việc xây dựng hạ tầng số được quan tâm đẩy mạnh bảo đảm các điều kiện phục vụ nhiệm vụ phát triển nền tảng số, dữ liệu số và các hoạt động chuyển đổi số khác.

Kinh tế số, xã hội số của Thủ đô phát triển khá mạnh, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, được Chính phủ đánh giá cao với vai trò là đơn vị làm điểm của cả nước.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội cần thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh kết quả ban đầu, quá trình triển khai chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh của Hà Nội còn nhiều tồn tại, hạn chế, điều này cũng được Nghị quyết thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá.

Lấy người dân làm trung tâm

Mô hình thành phố thông minh Hà Nội có nghĩa là tích hợp công nghệ số để xây dựng thành phố đáng sống. Các giải pháp công nghệ phải gắn kết hợp với các giải pháp công trình và giải pháp quản lý mới có thể phát huy tối đa hiệu quả. 

Cùng với đó, lấy người dân làm trung tâm, vừa là đối tượng phục vụ vừa là chủ thể xây dựng thành phố thông minh. Mô hình 6 trụ cột gồm 5 cấu phần: Hạ tầng kinh tế xã hội thông minh; hạ tầng kỹ thuật thành phố thông minh; hạ tầng thông tin thành phố thông minh; xây dựng thông minh; cộng đồng cư dân thông minh.

Trong đó, có các nội dung đáng chú ý như, xây dựng nền tảng kết nối-HanoiSmart và hệ thống trung tâm điều hành thông minh (IOC).

IOC cung cấp thông tin mọi lúc mọi nơi (có phiên bản mobile) cho các cấp quản lý, bảo đảm việc ra các quyết định dựa trên dữ liệu. IOC gồm hệ thống báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của tình hình từ các cấp chính quyền cơ sở, từ các sở, ngành. Hệ thống này gồm các chức năng đôn đốc báo cáo, đảm bảo dữ liệu định lượng được thu thập và tổng hợp, phân tích theo thời gian thực.

HanoiSmart, như một mạng xã hội định danh giúp kết nối các chủ thể trong thành phố với nhau và với các chủ thể bên ngoài (khách du lịch, nhà đầu tư, khách hàng…). Đồng thời, HanoiSmart còn như một nền tảng ứng dụng giúp cho việc phát triển các ứng dụng thành phố thông minh liên quan đến người dân. Theo đó, mỗi người dân sẽ có duy nhất một tài khoản chính danh trên mạng HanoiSmart và sử dụng tài khoản này để tiếp cận với tất cả dịch vụ của thành phố và để trao đổi giao dịch với nhau.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cho biết năm 2023, Thành phố sẽ đưa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính toàn trình mới vào hoạt động. Cùng với đó, thành phố hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu mới của Thủ đô theo mô hình điện toán đám mây.

Các nội dung khác như hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; công tác số hóa di tích lịch sử văn hóa; hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng được tăng tốc để sớm hoàn thành.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn