Thanh toán không tiền mặt “đẩy” số hoá ngân hàng

Thanh toán không tiền mặt “đẩy” số hoá ngân hàng

Covid-19 đã làm thay đổi đáng kể nhận thức, tư duy và hành động của một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam đối với việc giao dịch trên nền tảng số. Và đây là một trong những điều kiện quyết định tới sự thành công của việc chuyển đổi số trong các nhà băng, khi có sự hợp tác của người dùng.
Vietbank miễn giảm nhiều loại phí, hướng tới xã hội không dùng tiền mặt

Vietbank miễn giảm nhiều loại phí, hướng tới xã hội không dùng tiền mặt

Miễn toàn bộ phí đăng ký, phí thường niên, phí quản lý tài khoản và giảm phí chuyển khoản liên ngân hàng cùng với công nghệ thanh toán không tiếp xúc, Vietbank Digital đang hướng người dùng chuyển sang một xã hội thanh toán không tiền mặt, đồng thời góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid 19.
Mở lối cho ngân hàng bán lẻ

Mở lối cho ngân hàng bán lẻ

Dù có nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam, nhưng chặng đường trước mắt còn khá chông gai với các nhà cung cấp dịch vụ, đặc biệt là hệ thống ngân hàng bán lẻ (NHBL).