Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

Thực hiện 5.907 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nửa đầu năm

Thanh Sơn

6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện được 5.907 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và 47.373 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó phát hiện nhiều vi phạm với tổng số tiền lên đến 6.869 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu cho ngân sách nhà nước 1.978 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 189 tỷ đồng, giảm lỗ 4.701 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện 5.907 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Ảnh: TS
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện 5.907 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Ảnh: TS

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn đơn vị đã tập trung thực hiện một số chuyên đề chống thất thu nhằm tăng hiệu quả quản lý thuế, giảm thiểu tình trạng thất thu ngân sách nhà nước.

Trong chuyên đề ‘‘Quản lý chống thất thu đối với lĩnh vực tư vấn, thiết kế, xây dựng’’, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 60 doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế truy thu, phạt 77 tỷ đồng, giảm lỗ 32 tỷ đồng và giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 18 tỷ đồng.

Trong chuyên đề ‘‘Thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế’’, đơn vị đã thực hiện trên 106 quyết định hoàn thuế, tương ứng với tổng số tiền thuế đã hoàn là 691,5 tỷ đồng, với số thuế truy hoàn và phạt 5,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chuyên đề ‘‘Quản lý chống thất thu đối với các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh’’ đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 2 bệnh viện với tổng số tiền thuế đã truy thu, phạt là 1,5 tỷ đồng; chuyên đề ‘‘Quản lý thu đối với lĩnh vực ngân hàng’’ đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra được 19 ngân hàng, với số thuế truy thu, phạt là 35,8 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, kiểm tra thông qua đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế. Đặc biệt, áp dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu, phân tích rủi ro phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Ngoài công tác tuyên truyền, đôn đốc nộp thuế, trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chuyên đề chống thất thu ngân sách nhà nước lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2023, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ thanh tra, kiểm tra 4 doanh nghiệp thương mại điện tử trọng điểm, đối chiếu với dữ liệu do cơ quan hải quan cung cấp để có biện pháp quản lý thu thuế hiệu quả các đối tượng này.