Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc bán bảo hiểm qua ngân hàng

Bảo Ngọc

Ngày 5/10/2023, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) tổ chức lễ Ký kết quy chế phối hợp.

Dự Lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Ngô Việt Trung, Quyền Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng Nguyễn Tuấn Anh.

Toàn cảnh Lễ ký kết. 
Toàn cảnh Lễ ký kết. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trong thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng xây dựng và hoàn thiện Quy chế phối hợp về: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách; Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật; Thanh tra, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hoạt động đại lý bảo hiểm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng và quy định của pháp luật.

Đặc biệt, đối với việc xây dựng cơ chế chính sách, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Trong đó, đã quy định, bổ sung rõ hơn về yêu cầu đối với đại lý bảo hiểm là tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có Quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm của các nhân viên trong tổ chức đại lý. Theo đó, Quy trình này phải đảm bảo các nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý tuân thủ đúng các nguyên tắc hoạt động đại lý, các nội dung được ủy quyền tại hợp đồng đại lý và quy định của pháp luật có liên quan; cho phép doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát đối với chất lượng hoạt động đại lý của nhân viên trong tổ chức đại lý; việc xử lý vi phạm đối với các nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý khi trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý...

Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm và Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng thực hiện ký kết quy chế phối hợp. 
Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm và Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng thực hiện ký kết quy chế phối hợp. 

Ngoài ra, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn, Bộ Tài chính cũng dự kiến bổ sung một số quy định nhằm tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động đại lý, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kiểm soát hoạt động đại lý (như: yêu cầu ghi âm quá trình tư vấn đối với các sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm liên kết đầu tư; sửa đổi các giới hạn đối với các khoản chi phí hoa hồng; bổ sung giới hạn đối với chi phí thưởng, hỗ trợ đại lý nhằm hướng đại lý tới việc chú trọng vào chất lượng khai thác và duy trì hợp đồng bảo hiểm...).

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn hy vọng, việc phối hợp sẽ giúp hai bên nâng cao hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách; thanh tra, kiểm tra và giám sát; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách, qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp; phát hiện các hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động đại lý bảo hiểm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả (nếu có), đảm bảo hoạt động đại lý bảo hiểm an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

“Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ thực hiện quy chế, chức năng nhiệm vụ được giao; rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các sai phạm của các tổ chức, cá nhân (nếu có) trong việc bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm nói riêng và thị trường dịch vụ tài chính nói chung”, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết.