Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Việt Dũng

Sáng ngày 20/12/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi dự và chủ trì Hội nghị.

 Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023 dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023 dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi.

Đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính – ngân sách năm 2022

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) được bầu tham dự hội nghị. Hội nghị đã được nghe các đại biểu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng thời, đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận, đánh giá đối với các mặt công tác thuộc lĩnh vực nội ngành và một số công tác khác. 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị Tuyết Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị trong ngành Tài chính và cơ quan Bộ Tài chính đã được Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo toàn diện, qua đó phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động.

Trong năm qua, Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan và mối quan hệ với nhân dân; duy trì hoạt động của Tổ thường trực tiếp nhận thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của cán bộ, công chức Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng đã thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý tài chính, tài sản; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, hỗ trợ khó khăn kịp thời, đảm bảo quyền lợi và nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan; ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ...

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trao tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021.  
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trao tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021.  

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Tài chính được triển khai đầy đủ, toàn diện. Đồng thời, gắn công tác phòng, chống tham nhũng vào từng nội dung công tác: từ việc ban hành các chế độ chính sách nhằm hoàn thiện thể chế tạo sự công bằng; đổi mới cải cách hành chính, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành đến xây dựng các quy trình, quy chế; xây dựng và thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra... nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi tham nhũng.

Về công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm 2022, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tổ chức phát động phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, kỷ cương, phục hồi, hiệu quả, kiến tạo, phát triển, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính – ngân sách năm 2022”.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Ngành tiếp tục hưởng ứng, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Công đoàn Bộ Tài chính phát động. Qua đó, trong năm 2022, đã có 47 sáng kiến của các cá nhân, tập thể trong ngành Tài chính được đề nghị xét công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc...

Tính đến ngày 10/12/2022, Bộ Tài chính đã tiếp nhận và thẩm định khen thưởng đối với 16.304 trường hợp đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng về thành tích đã đạt được năm 2021 và các năm trước đó. Đối với khen thưởng chuyên đề, đột xuất, khen quá trình cống hiến, Bộ Tài chính đã xem xét, khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho 175 tập thể và 237 cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen đối với 2 tập thể có thành tích đột xuất phối hợp tổ chức chuyên đề trong năm 2022...

Tại Hội nghị, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính Nguyễn Tử Trường đã có giải đáp đối với các kiến nghị của CBCCVCNLĐ gửi về Hội nghị liên quan đến quản lý nội ngành, các chế độ, chính sách. Đồng thời, đại diện các đơn vị đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến cho hội nghị.    

Tại Hội nghị, 03 cá nhân đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 10 cá nhân đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước trao tặng; 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đã vinh dự đón nhận các phần thưởng cao quý.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo Hội nghị.  
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo Hội nghị.  

Phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Tại Hội nghị, với sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2023, với mục tiêu thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch; phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện cơ cấu lại NSNN gắn với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm 2021-2025 và dự toán NSNN năm 2023 theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2023; đề xuất giải pháp điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tài khóa, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về tài chính - ngân sách, đảm bảo đồng bộ, công khai minh bạch, ổn định và phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển bền vững của nền kinh tế; quyết liệt thực hiện công tác thu NSNN, chống thất thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thoát, lãng phí, chống chuyển giá, trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại...; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách; tổ chức điều hành chi NSNN năm 2023 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN; kiểm soát chặt bội chi NSNN, nợ công; cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng, vốn vây; tập trung tái cơ cấu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại  hóa trong toàn ngành Tài chính; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, triển khai Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ tài chính số; đề xuất các giải pháp nhằm giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và công nghệ 4.0; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đàu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chỉ số xếp hạng quốc tế.

Thứ tư, tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành Tài chính tinh gọn, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch; đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Thứ năm, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng, Nhà nước và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đon vị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023; phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính – ngân sách 5 năm 2021-2025; hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, năm 2023 nhằm thích ứng với tình hình mới, toàn ngành Tài chính cần đổi mới tư duy đồng lòng phối hợp giữa các đơn vị trong thực thi công vụ; tiếp tục đổi mới tổ các tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên; cùng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần phát huy truyền thống cán bộ tài chính, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo hơn, góp phần đưa ngành Tài chính có bước phát triển vượt bậc.

Thứ trưởng tin tưởng với truyền thống tốt đẹp, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể CBCCVCNLĐ của ngành Tài chính sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua mỗi khó khăn, thách thức trong năm 2023, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.