Bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước: Lạc quan, không chủ quan

Bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước: Lạc quan, không chủ quan

Qua 3/4 chặng đường năm 2022, bức tranh kinh tế-xã hội của đất nước đã thể hiện rõ những nét phục hồi và phát triển mạnh mẽ trên hầu hết các ngành, lĩnh vực qua nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời có những quyết định mang tính chất lịch sử, bước ngoặt, thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Thu hút vốn xã hội hóa đầu tư hạ tầng hàng không

Thu hút vốn xã hội hóa đầu tư hạ tầng hàng không

Phát triển cảng hàng không hiện nay, cần xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư. Bộ Giao thông vận tải mong muốn trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục đồng hành với ngành giao thông trong việc phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có kết cấu hạ tầng hàng không.
Top 7 địa phương "hút" vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD trong 9 tháng

Top 7 địa phương "hút" vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD trong 9 tháng

Thông tin về tình hình vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 9 tháng năm 2022, các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục được “đón” làn sóng đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có tới 7 địa phương hút vốn FDI khoảng trên 1 tỷ USD.
Lồng ghép chương trình để hút vốn cho công nghiệp nông thôn

Lồng ghép chương trình để hút vốn cho công nghiệp nông thôn

Để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2022, Cục Công thương địa phương, Bộ Công thương đề nghị 28 tỉnh, thành phố phía Bắc chú trọng lồng ghép với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn.
Tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2022 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các doanh nghiệp sản xuất trong nước nắm bắt các cơ hội thị trường, tiếp cận và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu…
Khơi thông nguồn vốn tín dụng cho năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Khơi thông nguồn vốn tín dụng cho năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Việt Nam là quốc gia giàu tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Do đó, thời gian qua, các dự án năng lượng tái tạo đã được triển khai với sự hỗ trợ rất lớn từ hệ thống các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn xuất hiện một số bất cập, gây rủi ro đối với nhà đầu tư lẫn tổ chức tín dụng, điều này đặt ra bài toán cần giải quyết nhằm thúc đẩy và khơi thông nguồn tín dụng cho năng lượng tái tạo một cách bền vững.
Kỳ vọng làn sóng FDI vào công nghiệp hỗ trợ ô tô

Kỳ vọng làn sóng FDI vào công nghiệp hỗ trợ ô tô

Mới đây, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các Nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ (ACMA) đã có chuyến thăm và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với hiệp hội ngành hàng, các nhà sản xuất ô tô, các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này làm dấy lên kỳ vọng một làn sóng vốn nước ngoài sẽ đổ vào ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô.
Kinh nghiệm thu hút vốn FDI trong điều kiện thực hiện các FTA thế hệ mới

Kinh nghiệm thu hút vốn FDI trong điều kiện thực hiện các FTA thế hệ mới

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn lực quan trọng đóng góp lớn vào tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và đã trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, việc học tập kinh nghiệm thu hút FDI của một số nước (Nhật Bản, Singapore) sẽ là bài học quý báu đối với Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh về lượng và chất trong thu hút FDI. Bài viết bàn về kinh nghiệm thu hút vốn FDI trong điều kiện thực hiện các FTA thế hệ mới.