Tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Theo dangcongsan.vn

Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2022 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các doanh nghiệp sản xuất trong nước nắm bắt các cơ hội thị trường, tiếp cận và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu…

Tại sự kiện, 20 doanh nghiệp là nhà đầu tư (FDI) và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp như Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam, Công ty TNHH Techtronic Tools Việt Nam (TTI), Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Công ty TNHH BOSCH Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang… đã tham gia chương trình với tư cách là nhà mua hàng (Buyer). Các doanh nghiệp này sẽ tiếp xúc với khoảng 120 nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có tiềm năng tham gia chuỗi cung ứng, với hơn 300 cuộc kết nối trực tiếp đã được đăng ký.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh - cho biết: Sự kiện này là hoạt động kết nối cung cầu trực tiếp giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam với nhà mua hàng là các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối. Công tác tổ chức hội nghị đã được chuẩn bị từ khâu công tác truyền thông trực tiếp tại các khu công nghiệp, các khu chế xuất, các hội doanh nghiệp cũng như các cơ quan báo chí đã hỗ trợ đưa tin. Công tác kết nối trực tiếp doanh nghiệp với nhau theo hình thức 1 - 1 cũng được chuẩn bị trước một cách khoa học và bình đẳng theo nhu cầu các bên.

Trải qua 4 năm tổ chức hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ, Ban tổ chức ghi nhận hội nghị đã thu hút 96 doanh nghiệp FDI và sản xuất sản phẩm công nghiệp đầu cuối, kết nối 370 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thành phố và các tỉnh có sản phẩm cung ứng phù hợp và có 1.320 cuộc tiếp xúc trực tiếp 1 - 1. Số lượng các nhà mua hàng, nhà bán hàng và các cuộc kết nối tăng dần qua từng năm cho thấy hội nghị ngày càng có tầm ảnh hưởng và phát huy đúng vai trò kết nối, tạo cơ hội thị trường cho các doanh nghiệp liên kết cùng phát triển mở rộng sản xuất.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết: Định kỳ hằng năm, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương giao Sở Công Thương phối hợp Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp (HEPZA) và Ban quản lý Khu Công nghệ cao (SHTP) tổ chức “Hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ” nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ Việt Nam với các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối.

Ông Võ Văn Hoan đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các doanh nghiệp sản xuất trong nước nắm bắt các cơ hội thị trường, tiếp cận và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sẽ được học hỏi từ các doanh nghiệp FDI về trình độ quản lý, sản xuất, tạo động lực để đổi mới công nghệ mở rộng sản xuất, tham gia hiệu quả hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.