Hải quan Bình Dương triển khai thủ tục hải quan đối với dịch vụ chuyển phát nhanh

PV.

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, đến nay, công tác triển khai thủ tục hải quan đối với dịch vụ chuyển phát nhanh cơ bản đã hoàn thành. Việc này đã góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giúp giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp vì có thể thực hiện ngay trên địa bàn thay vì trước đây phải thực hiện thủ tục tại các địa phương khác.

Chi cục Hải quan Sóng Thần thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua chuyển phát nhanh.
Chi cục Hải quan Sóng Thần thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua chuyển phát nhanh.

Ngày 12/8/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh của Công ty cổ phần (CTCP) Tân Cảng Express tại tỉnh Bình Dương. Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương đã tích cực hỗ trợ đơn vị này triển khai địa điểm chuyển phát nhanh, trên tinh thần vừa đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi thương mại, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý hải quan hiệu quả, đúng quy định.

Thực hiện Quyết định của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã giao Chi cục Hải quan Sóng Thần trực tiếp quản lý địa điểm chuyển phát nhanh của CTCP Tân Cảng Express; tổ chức đoàn công tác đến trao đổi kinh nghiệm triển khai loại hình này tại Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Chi cục Hải quan Sóng Thần thực hiện soi chiếu hàng hóa gửi qua chuyển phát nhanh.
Chi cục Hải quan Sóng Thần thực hiện soi chiếu hàng hóa gửi qua chuyển phát nhanh.

Cùng với đó, Cục Hải quan Bình Dương đã giao các phòng tham mưu nghiên cứu quy định về thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh, tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất; nghiên cứu quản lý rủi ro; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin; thủ tục cấp giấy phép an toàn bức xạ, đảm bảo điều kiện vận hành máy soi; bố trí nhân sự vận hành soi chiếu...

Theo Cục Hải quan Bình Dương, thời gian đầu, Chi cục Hải quan Sóng Thần sẽ phối hợp với các đơn vị tham mưu tổ chức chạy thử nghiệm các quy trình thủ tục trước khi triển khai thực hiện chính thức. Đến nay, các công tác triển khai thủ tục hải quan qua dịch vụ chuyển phát nhanh cơ bản đã hoàn thành, doanh nghiệp đã thực hiện khai báo cho các lô hàng nhỏ lẻ để đánh giá, hoàn thiện phần mềm, chuẩn hóa các hồ sơ thủ tục. Qua đó, góp phần đảm bảo khi triển khai chính thức vào tháng 5/2023 sẽ hạn chế được những ách tắc và sai phạm…

Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương cho biết, triển khai dịch vụ chuyển phát nhanh là mô hình mới trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh phát triển và tạo đột phá trong việc phát triển thương mại điện tử, đa dạng hóa loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, góp phần hình thành trung tâm logistics lớn của vùng, hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa ổn định cho các khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, việc triển khai thủ tục hải quan đối với dịch vụ chuyển phát nhanh góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giúp giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp vì có thể thực hiện ngay trên địa bàn thay vì trước đây phải thực hiện thủ tục tại các địa phương khác.

 

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh của CTCP Tân Cảng Express tại tỉnh Bình Dương có tổng diện tích là 5.046 m2 gồm: diện tích kho hàng; diện tích bãi; diện tích kho chứa tang vật vi phạm; diện tích phòng làm việc của cơ quan Hải quan. Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh chịu sự quản lý của Chi cục Hải quan Sóng Thần thuộc Cục Hải quan Bình Dương.