Tịch thu hàng hóa quá cảnh có hành vi giả mạo xuất xứ Việt Nam

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục hải quan nếu phát hiện trường hợp có hành vi giả mạo xuất xứ Việt Nam thì xử lý vi phạm, tịch thu hàng hóa quá cảnh...

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các container, phương tiện vận chuyển hàng quá cảnh đảm bảo theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các container, phương tiện vận chuyển hàng quá cảnh đảm bảo theo đúng quy định.

Để đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục hải quan theo đúng quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy định về hàng hóa quá cảnh theo Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam và một số nước (Campuchia, Lào, Trung Quốc).

Theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa quá cảnh phải được giám sát bằng seal định vị trong quá trình vận chuyển chịu sự giám sát hải quan từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất, đi đúng tuyến đường, thời gian quy định. Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất phải phối hợp giám sát chặt chẽ hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ trên lãnh thổ Việt Nam.

Cơ quan hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát bằng các biện pháp nghiệp vụ, không kiểm tra tràn lan, chỉ kiểm tra thực tế trên cơ sở đánh giá rủi ro, xác định hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm cụ thể.

Khi làm thủ tục xuất quá cảnh tại cửa khẩu xuất, Chi cục Hải quan kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu phát hiện phương tiện chứa hàng, niêm phong hải quan có dấu hiệu không đảm bảo nguyên trạng, phương tiện vận chuyển đi không đúng lộ trình, thời gian, tắt tín hiệu định vị thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, nếu phát hiện hàng hóa quá cảnh có vi phạm pháp luật thì xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian qua, trước những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động vận chuyển hàng quá cảnh, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng vận chuyển độc lập để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tổng cục Hải quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để hệ thống tự động phân luồng đỏ đối với các lô hàng, doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng thời, triển khai gắn seal định vị điện tử đối với tất cả container hàng quá cảnh từ cửa khẩu đầu tiên đến cửa khẩu cuối cùng để nâng cao hiệu quả công tác giám sát.

Tại các cửa khẩu, các đơn vị hải quan triển khai kiểm tra thực tế hàng hóa, khám xét đối với các container, phương tiện vận chuyển hàng quá cảnh có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm, không đi đúng tuyến đường và không đúng thời gian quy định.