Quý I/2023, Cục Thuế Quảng Ngãi thu ngân sách đạt 5.280 tỷ đồng

PV. (t/h)

Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Ngãi, lũy kế hết quý I/2023, thu ngân sách nội địa đạt 5.280 tỷ đồng, đạt 35% dự toán Trung ương giao, đạt 34% dự toán Tỉnh giao, bằng 95,1% so với cùng kỳ thực hiện.

Lũy kế hết quý I/2023, thu ngân sách nội địa của Cục Thuế Quảng Ngãi đạt 5.280 tỷ đồng. Ảnh: TTHT
Lũy kế hết quý I/2023, thu ngân sách nội địa của Cục Thuế Quảng Ngãi đạt 5.280 tỷ đồng. Ảnh: TTHT

Báo cáo của Cục Thuế Quảng Ngãi cho thấy, quý I/2023, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nộp đạt 3.098 tỷ đồng, đạt 47,8% dự toán Trung ương giao, đạt 45,7% dự toán Tỉnh giao, bằng 84,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các khoản còn lại ước thu được 2.182 tỷ đồng, đạt 25,4% dự toán Trung ương giao, đạt 24,9% dự toán Tỉnh giao, tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, một số nguồn thu lớn đóng góp cho ngân sách nhà nước (NSNN) từ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Đường đã giữ mức tăng trưởng ổn định. Trong 3 tháng đầu năm 2023, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có sản lượng tiêu thụ đạt 41,06 triệu lít, tăng 17,7% so cùng kỳ (tương ứng tăng 6,19 triệu lít), nộp ngân sách 489,1 tỷ đồng, tăng 33,8% so cùng kỳ năm 2022. Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi nộp ngân sách 124 tỷ đồng, tăng 28,2% so cùng kỳ năm trước.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp đạt 45,1%; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp đạt 48,3%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp đạt 66%; thu từ hoạt động xổ số đạt 31,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 31,3%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 40,5%; thu lệ phí trước bạ đạt 25,9%; thu khác ngân sách đạt 32,3%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác đạt 42,6%.

Bên cạnh các khoản thu đạt được, một số khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán tỉnh giao, trong đó: Thu tiền sử dụng đất mới đạt 5,9%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 11,7%; thu tiền cho thuê đất đạt 12,6%; thu tiền bán nhà sở hữu nhà nước đạt 14,9%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 24,2%; thu phí, lệ phí đạt 24,5%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 20,3%.

Theo lý giải của Cục Thuế Quảng Ngãi, nguyên nhân là việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất còn chậm, một số vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các địa phương kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm,.

Ông Võ Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi đánh giá: Mặc dù thu ngân sách vẫn đang bám sát tiến độ thực hiện dự toán, nhưng nếu loại trừ những yếu tố khách quan, đột biến thì nhiều khoản thu đang có dấu hiệu giảm. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, Cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị cần bám sát tình, phân tích, đánh giá những tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho UBND Tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Đồng thời, quán triệt và chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai quyết liệt, hiệu quả quản lý thuế, chống chuyển giá, chống thất thu NSNN theo Đề án tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 và các Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đã được UBND Tỉnh ban hành.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế hướng tới mục tiêu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số trong kê khai nộp thuế, góp phần chống thất thu NSNN.