Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Ngày 23/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1533/QĐ-TCT ngày 18/10/2023 về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Bình - Cục trưởng Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 23/10/2023.
Khẩn trương triển khai quyết định giảm tiền thuê đất của năm 2023

Khẩn trương triển khai quyết định giảm tiền thuê đất của năm 2023

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công điện số 08/CĐ-TCT về việc thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2023. Theo đó, Tổng cục trưởng yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.