“Thu thuế phải thu được lòng dân”

“Thu thuế phải thu được lòng dân”

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2023; trển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023 do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 18/7.
6 tháng, ngành Thuế hoàn hơn 61 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

6 tháng, ngành Thuế hoàn hơn 61 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung nguồn lực xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm hỗ trợ tối đa nguồn vốn cho doanh nghiệp (DN) trong sản xuất kinh doanh.