Bế tắc thương vụ bán TikTok tại Mỹ

Bế tắc thương vụ bán TikTok tại Mỹ

Thỏa thuận tái cơ cấu quyền sở hữu ứng dụng TikTok tại Mỹ đang gây nhiều tranh cãi khi các bên liên quan đưa ra những thông tin trái ngược nhau. Trong khi, Bytedance muốn năm giữ phần lớn cổ phần của TikTok tại Mỹ thì Tổng thống Mỹ Donald Trump kiên quyết phản đối phương án này.