Tháng 2/2023, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 49,46 tỷ USD

Hà Anh

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2023 ước đạt 49,46 tỷ USD, trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 25,88 tỷ USD và trị giá nhập khẩu ước đạt 23,58 tỷ USD.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước ước tính đạt 96,06 tỷ USD.
Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước ước tính đạt 96,06 tỷ USD.

Số liệu cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong tháng 2/2023 tăng 6% so với tháng 1/2023; trong đó, xuất khẩu tăng 10% và nhập khẩu tăng 3%. So với tháng 2/2022, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 2 tăng 2%.

Tuy vậy, nếu tính lũy kế 2 tháng đầu năm thì tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước ước tính đạt 96,06 tỷ USD, giảm 13% (tương ứng giảm 14,6 tỷ USD) về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu ước là 49,44 tỷ USD, giảm 10% (tương ứng giảm 5,74 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu ước là 46,62 tỷ USD, giảm 16% (tương ứng giảm 8,86 tỷ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2023 ước tính xuất siêu 2,3 tỷ USD. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,82 tỷ USD, trái ngược với trạng thái thâm hụt 300 triệu USD của cùng kỳ năm 2022.

 

Theo Tổng cục Hải quan, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 2/2023 đạt 29.266 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 56.330 tỷ đồng, bằng 13,3% dự toán, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2022.