Một số mô hình lý thuyết nền sử dụng  trong nghiên cứu về thuế và tuân thủ thuế

Một số mô hình lý thuyết nền sử dụng trong nghiên cứu về thuế và tuân thủ thuế

Ở một số quốc gia phát triển, nghiên cứu về thuế và hành vi tuân thủ thuế được các học giả quan tâm từ rất sớm. Qua nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực thuế, tuân thủ và trốn thuế trước đây cho thấy, một số khung lý thuyết được các học giả vận dụng để nghiên cứu như: Lý thuyết về độ thỏa dụng kỳ vọng, lý thuyết mô hình răn đe kinh tế, lý thuyết triển vọng…
Vấn đề đặt ra đối với tuân thủ thuế trong nền kinh tế số

Vấn đề đặt ra đối với tuân thủ thuế trong nền kinh tế số

Trong những năm gần đây, sự thay đổi do chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội nhưng đi cùng với đó là không ít thách thức đối với Chính phủ các nước trong việc xây dựng và hoạch định chính sách do chưa theo kịp các xu hướng mới của công nghệ và dịch vụ được cung cấp thông qua nền kinh tế số.
Nâng cao tính tuân thủ thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ở Việt Nam

Nâng cao tính tuân thủ thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ở Việt Nam

Tuân thủ thuế là việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật thuế và người nộp thuế. Tuy nhiên, không phải lúc nào người nộp thuế cũng thực hiện nghĩa vụ một cách đầy đủ. Gia tăng sự tuân thủ của người nộp thuế là một trong những vấn đề lớn và quan trọng nhất trong lĩnh vực thuế. Dựa trên mô hình khung sườn dốc trơn trượt (SSF) về tuân thủ thuế được giới thiệu bởi Kirchler, Hoelzl và Wahl (2008) và thực trạng tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể, bài viết đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần nâng cao tính tuân thủ thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ở Việt Nam.
Chi phí tuân thủ và giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ thuế ở Việt Nam

Chi phí tuân thủ và giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ thuế ở Việt Nam

Chi phí tuân thủ thuế là chi phí phải trả nhằm thực hiện các nghĩa vụ thuế. Chi phí này về mặt tự nhiên luôn có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết đưa ra các khái niệm cũng như cơ sở phát sinh của chi phí tuân thủ thuế và giải pháp để giảm bớt chi phí này tại Việt Nam.
Quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro là các cơ chế quản lý hiện đại đang được áp dụng trong quản lý thuế hiện nay. Theo xu thế chung, cơ chế quản lý rủi ro đang được chuyển dần sang cơ chế quản lý tuân thủ nhằm tạo điều kiện tốt nhất thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện pháp luật thuế của người nộp thuế. Bài viết phân tích những khía cạnh lý thuyết của quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro cũng như thực trạng áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế ở Việt Nam từ đó gợi mở những giải pháp nhằm áp dụng cơ chế quản lý tuân thủ trong thời gian tới.