Tiên phong trong bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Tiên phong trong bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh luôn là đơn vị tiên phong trong thực hiện phong trào xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp của ngành DTNN trong những năm qua. Để tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng phong trào này, đơn vị đã thường xuyên quan tâm tới công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG) và vệ sinh kho tàng sạch đẹp.
Phát huy nét đẹp văn hóa xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch đẹp

Phát huy nét đẹp văn hóa xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch đẹp

Nhằm đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) được giao quản lý, trong thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã tăng cường quản lý chất lượng hàng lưu kho, bảo quản thường xuyên lương thực, vật tư; thực hiện tốt công tác kiểm tra mùa Xuân và định kỳ báo cáo Tổng cục DTNN... Những việc làm thiết thực này đã giúp đơn vị bảo quản an toàn, đảm bảo chất lượng hàng DTQG.
Sẵn sàng nhập, xuất vật tư, lương thực dự trữ quốc gia

Sẵn sàng nhập, xuất vật tư, lương thực dự trữ quốc gia

Thực hiện kế hoạch nhập, xuất lương thực, vật tư dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực, vật lực để sẵn sàng nhập, xuất các mặt hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.
Hoàn thành xuất cấp vật tư, trang thiết bị trước thời hạn

Hoàn thành xuất cấp vật tư, trang thiết bị trước thời hạn

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Nam Bộ vừa hoàn thành trước thời hạn xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng.
Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ ngay trong những tháng đầu năm

Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ ngay trong những tháng đầu năm

Bám sát sự chỉ đạo sát sao Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã chủ động, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ngay từ quý I/2023, trong đó xuất cấp kịp thời lương thực, vật tư dự trữ quốc gia (DTQG) đảm bảo tiến độ, số lượng, bảo quản an toàn hàng DTQG.
Chủ động mua, nhập lương thực, vật tư dự trữ quốc gia

Chủ động mua, nhập lương thực, vật tư dự trữ quốc gia

Để hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc tiếp tục duy trì thực hiện tốt các phong trào thi đua của Ngành; đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp có thẩm quyền để thực hiện kế hoạch mua, nhập lương thực, vật tư dự trữ quốc gia...
Nhập, xuất kịp thời hàng dự trữ quốc gia

Nhập, xuất kịp thời hàng dự trữ quốc gia

Bên cạnh bảo quản an toàn hàng hóa, vật tư thiết bị dự trữ quốc gia (DTQG) đảm bảo an toàn, chất lượng, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã xuất cấp kịp thời các mặt hàng DTQG theo quyết định của cấp có thẩm quyền.