Xuất cấp 61.123 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân các địa phương

Hà Anh

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/6/2023, cơ quan này đã giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 61.123 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG), hỗ trợ kịp thời người dân các địa phương đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng.

Các mặt hàng DTQG đã được ngành DTNN xuất cấp trong thời gian qua đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.
Các mặt hàng DTQG đã được ngành DTNN xuất cấp trong thời gian qua đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Trong đó, xuất cấp hỗ trợ Tết Nguyên đán là 16.920 tấn gạo; hỗ trợ giáp hạt đầu năm 1.339 tấn gạo; hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 là 19,62 tấn gạo; hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022-2023 là 33.655 tấn gạo; hỗ trợ dự án trồng rừng là 2.189 tấn gạo; viện trợ Cuba là 5.000 tấn gạo; xuất cho TP. Hà Nội để hỗ trợ Thủ đô La Habana (Cuba) là 2.000 tấn gạo.

Bên cạnh xuất cấp kịp thời gạo DTQG, Tổng cục DTNN cũng giao các Cục DTNN xuất cấp vật tư, thiết bị cho các địa phương.

Cụ thể, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/6/2023, các Cục DTNN khu vực đã xuất vật tư thiết bị cho các đối tượng thụ hưởng gồm: Xuồng 30 bộ; Nhà bạt cứu sinh các loại 1.220 bộ; Phao cứu sinh các loại 159.730 chiếc; Thiết bị chữa cháy đồng bộ (Máy bơm nước chữa cháy) 147 bộ; Máy phát điện các loại 43 bộ; Thiết bị khoan cắt 23 bộ; Thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh 10 bộ.

Toàn bộ số hàng vật tư, thiết bị đã được ngành DTNN xuất cấp nói trên có tổng giá trị khoảng 148 tỷ đồng.

Nhìn chung, các mặt hàng DTQG đã được ngành DTNN xuất cấp trong thời gian qua đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và bàn giao đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định của pháp luật.