Năm 2023, Chính phủ trả nợ khoảng 327.287 tỷ đồng

Năm 2023, Chính phủ trả nợ khoảng 327.287 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2023 - 2025. Tại Kế hoạch này, năm 2023, Chính phủ vay tối đa 644.409 tỷ đồng; trả nợ khoảng 327.287 tỷ đồng.