Năm 2022, thu ngân sách do ngành Thuế quản lý phải tăng khoảng 10%

Năm 2022, thu ngân sách do ngành Thuế quản lý phải tăng khoảng 10%

Năm 2022, ngành Thuế được giao dự toán là 1.174.900 tỷ đồng trong khi đó, thực hiện Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tổng số miễn giảm thuế khoảng 64.000 tỷ đồng. Như vậy, năm 2022, thu ngân sách do ngành Thuế quản lý phải tăng khoảng 10% so với số thu năm 2021.
Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Chiều ngày 6/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2021. Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.
Từ ngày 01/01/2022, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được tăng 7,4%

Từ ngày 01/01/2022, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được tăng 7,4%

Đây là một trong những nội dung quan trọng quy định rõ tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Chính phủ giao Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo.