Chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính

Chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhấn mạnh rằng, giáo dục là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên hàng đầu trong công cuộc chuyển đổi số. Do vậy, đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) công chức, viên chức cũng cần đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Bài viết này đề cập đến thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp chuyển đổi số trong ĐTBD công chức, viên chức ngành Tài chính
Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 06/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022–2026...
Khối Thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Khối Thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Ngày 2/8/2022, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính - Khối trưởng Khối Thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam chủ trì hội nghị.
Giảm ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương ngân sách giai đoạn 2021-2026

Giảm ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương ngân sách giai đoạn 2021-2026

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Theo đó, giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Đề xuất bảo quản vĩnh viễn hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức

Đề xuất bảo quản vĩnh viễn hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Đáng chú ý, dự thảo Thông tư đề xuất, tài liệu cán bộ gồm hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; hồ sơ về xây dựng và thực hiện chỉ tiêu biên chế; hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn bảo quản vĩnh viễn...