Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 sẽ thuận lợi hơn

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 sẽ thuận lợi hơn

Dù quy mô vốn đầu tư công năm 2023 tăng khoảng 130 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022 và tăng khoảng 250 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm 2021, nhưng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 sẽ có những thuận lợi hơn so với hai năm trước do hầu hết các dự án lớn đã hoàn thiện thủ tục, giao đủ vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn 

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn 

Sáng ngày 6/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022, tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022, tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tình hình phân bổ, giải ngân vốn ngân sách nhà nước...
Thực trạng về đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và kiến nghị

Thực trạng về đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và kiến nghị

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, diễn ra trong bối cảnh trong nước và thế giới chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19. Hơn bao giờ hết, vai trò đầu tư công ngày càng quan trọng trong duy trì và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm khôi phục và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, mục tiêu của bài viết này là phân tích đánh giá thực trạng, chỉ ra các hạn chế nhằm đề xuất các biện pháp khắc phục hạn chế nâng cao hiệu quả của đầu tư công.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả vốn đầu tư công

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả vốn đầu tư công

Trong giai đoạn 2021-2025, sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công... Đây là một trong các giải pháp để thúc đẩy quản lý vốn đầu tư công trong giai đoạn mới theo Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 2/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Chính phủ vừa ban hành Quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn NSNN giai đoạn 2021-2025.
Ưu tiên vốn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực để phát triển Chính phủ số

Ưu tiên vốn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực để phát triển Chính phủ số

Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định này đã đề ra các mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển Chính phủ điện tử trong thời gian tới.