Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2023

Văn Trường

Trong quý IV/2023, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tới các cán bộ, đảng viên; phối hợp với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Đảng bộ...

Đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính phiên họp tháng 10/2023 (ngày 5/10/2023).
Đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính phiên họp tháng 10/2023 (ngày 5/10/2023).

Ngày 5/10/2023, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp tháng 10/2023. Đồng chí Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, cùng các Ban tham mưu chuyên trách của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý III/2023 của Đảng bộ Bộ Tài chính, đồng chí Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và quyết định khen thưởng cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tậ08p và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được Đảng ủy Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong quý III/2023, toàn Đảng bộ đã tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cho 190 đảng viên mới; 3 lớp đối tượng đảng cho 262 quần chúng ưu tú.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo rà soát, cập nhật hồ sơ đảng viên đối với các đảng bộ, chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp, hiệp hội ngoài nhà nước để phục vụ cho việc chuyển giao về sinh hoạt tại địa phương theo kế hoạch.

Trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong quý III, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành quyết định kết nạp đảng cho 86 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 113 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đi, đến cho 106 trường hợp.

Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ cũng đã chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức đảng trực thuộc; thực hiện giám sát thường xuyên đối với 53/53 tổ chức đảng trực thuộc theo quy định...

Phát huy kết quả đạt được, trong quý IV, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tới các cán bộ, đảng viên. Tiếp tục phối hợp với các đảng bộ, chi bộ tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Đảng bộ.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ chỉ đạo các Ban tham mưu tiếp nhận hồ sơ trình Thường vụ Đảng ủy Bộ xem xét, kết nạp đảng viên mới; tiếp nhận, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đi, đến; đề nghị Đảng uỷ Khối tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng cho đảng viên đủ điều kiện theo quy định...

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Kế hoạch biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Bộ Tài chính giai đoạn 1945 - 2025”; Công tác nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ thư ký, Tổ sưu tầm, khai thác thông tin, tư liệu phục vụ nghiên cứu biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Bộ Tài chính giai đoạn 1945 - 2025; Kết luận tiêu chuẩn chính trị, hiệp y công tác cán bộ, phê duyệt quy hoạch cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Bộ trong thời gian qua. Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban Biên tập cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Bộ Tài chính giai đoạn 1945 - 2025”; tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác quy hoạch cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính theo đúng Nghị quyết của Đảng.

Bí thư Đảng ủy đề nghị Văn phòng Đảng ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị này để hoàn chỉnh lại Dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý III/2023, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023 và các nội dung quan trọng khác để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ xem xét, ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10/2023.