Đảng ủy Bộ Tài chính sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Văn Trường

Chiều 15/7/2022, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra; cán bộ chuyên trách các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ và đại diện cán bộ chuyên trách công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính đã công bố Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 02 đồng chí: Chu Đức Lam - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính; Ngô Việt Trung - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Tiếp đó, báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai các giải pháp về tài chính - ngân sách nhà nước cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước và công tác xây dựng Đảng.

Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán (trong đó thu ngân sách trung ương đạt 66,4% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt xấp xỉ 67% dự toán), tăng 19,9% so cùng kỳ năm 2021.

Trong công tác chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã kịp thời thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước. Kết quả, 6 tháng đầu năm, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước thực hiện đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán...

Bên cạnh đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Điển hình là công tác chính trị, tư tưởng và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Bộ đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tham gia Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn quy định về những điều đảng viên không được làm gắn với việc thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về thi hành Điều lệ Đảng...

Đảng ủy Bộ cũng đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng thực hiện nội dung chuyên đề toàn khoá và hàng năm với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai Kết luận số 06-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Chỉ đạo thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK ngày 04/11/2019 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Bộ đã có quyết định kết nạp đối với 162 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 131 trường hợp; Làm thủ tục cấp thẻ mới cho 180 đảng viên; chuyển sinh hoạt đi cho 119 trường hợp; chuyển sinh hoạt đến cho 104 trường hợp. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 5.090 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 52 đảng bộ, chi bộ trực thuộc...

Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong những tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ ban hành hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Trường - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính đã trình bày báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Đảng; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Đảng ủy Bộ, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, 6 tháng qua, các tổ chức đảng trực thuộc đã tiến hành 4 cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và 202 đảng viên; thực hiện 37 cuộc giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới và 381 đảng viên. Đồng thời, cấp ủy các cấp đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng cấp dưới theo quy định.

Về triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong những tháng cuối năm, đồng chí Trần Huy Trường cho biết, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được Trung ương kết luận. Thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đã đề ra; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Thảo luận, cho ý kiến vào hai dự thảo Báo cáo trên tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí, thống nhất với các nội dung trong báo cáo, đồng thời đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đảng viên...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ Tài chính đã có chuyển biến tích cực. Kết quả này có được là do Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao.

Lưu ý triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, trong đó tập trung quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bên cạnh đó, các đảng bộ trực thuộc phải chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo theo quy định, Điều lệ Đảng; tập trung công tác quy hoạch cấp ủy.   

Trong công tác kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng trực thuộc phải tổ chức triển khai thực hiện theo Chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng vào công tác giám sát để tất cả các đảng viên được giám sát. Thông qua giám sát phát hiện ra những vấn đề vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sai phạm.

“Nhiệm vụ trong những tháng cuối năm là hết sức nặng nề, do đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, phát huy trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, đảng viên trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh.