Bị phạt 170 triệu đồng do không công bố và công bố thông tin không đầy đủ

PV.

Công ty cổ phần Sametel vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 170 triệu đồng do hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung và không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 07/3/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sametel (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Theo đó, phạt Công ty cổ phần Sametel với số tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty này không công bố thông tin đối với Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế bị lỗ tại Báo cáo tài chính quý I,II/2021, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020, 2021, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 so với quý IV/2019; Báo cáo thường niên năm 2019...

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Sametel cũng bị phạt với số tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 không có thông tin về thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, Ban kiểm soát...).

Như vậy, với hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố và công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật Công ty cổ phần Sametel đã bị xử phạt với số tiền 170 triệu đồng.