Không công bố thông tin, một doanh nghiệp bị xử phạt 85 triệu đồng

PV

Ngày 12/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo xử phạt hành chính bằng tiền 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Decotra do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 158/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Decotra.

Mức phạt là 85 triệu đồng, triển theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật

Cụ thể, Công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gồm: Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021.

Công ty Cổ phần Decotra do ông/bà Nguyễn Trung Thùy làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 04/11/2013.