VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhật Bản điều chỉnh kiểm tra dư lượng kháng sinh thủy sản nhập khẩu

Nhật Bản đã có sự điều chỉnh kế hoạch kiểm tra các chỉ tiêu dư lượng kháng sinh đối với các lô hàng thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam

Nhật Bản điều chỉnh kiểm tra dư lượng kháng sinh thủy sản nhập khẩu

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa có thông báo về việc điều chỉnh về kế hoạch kiểm tra các chỉ tiêu dư lượng kháng sinh lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản.

Nhật Bản đề nghị Việt Nam gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu lê

Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư hơn 230 triệu USD vào nông nghiệp Việt Nam

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản

Cục quản lý Chất lượng nông, lâm và thủy sản (NAFIQAD - Bộ NN&PTNT) vừa cho biết, cơ quan thẩm quyền Nhật Bản đã có sự điều chỉnh kế hoạch kiểm tra các chỉ tiêu dư lượng kháng sinh đối với các lô hàng thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam, bao gồm các chỉ tiêu: Chloramphenicol (CAP), Sulfadiazine, Sulfamethoxazole, Furazolidone, Enrofloxacin.

Theo đó từ ngày 13/9/2016, tần suất lấy mẫu kiểm tra chỉ tiêu Chloramphenicol (CAP) đối với lô hàng tôm và sản phẩm tôm giảm từ 100% xuống 30%. Việc thay đổi tần suất kiểm tra này là do kết quả kiểm tra các lô tôm nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian vừa qua không phát hiện chỉ tiêu này.

Mặt khác, do thời gian vừa qua cơ quan thẩm quyền Nhật Bản phát hiện một lô tôm có dư lượng Sulfamethoxazole (trong tháng 8/2016) và 1 lô tôm có dư lượng Sulfadiazine (trong tháng 9/2016) nên phía Nhật Bản sẽ tăng tần suất kiểm tra lên 30% đối với chỉ tiêu Sulfamethoxazole (áp dụng từ ngày 2/8/2016); chỉ tiêu Sulfadiazine (từ ngày 9/9/2016) đối với các lô hàng tôm.

Ngoài ra, cơ quan thẩm quyền Nhật Bản vẫn đang duy trì tần suất kiểm tra 100% các chỉ tiêu: Furazolidone, Enrofloxacin đối với các lô hàng tôm; CAP đối với lô hàng cá bò, mực.

Với những điều chỉnh này, Cục NAFIQAD yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản phải cập nhật và chủ động kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nêu trên trong chương trình quản lý chất lượng theo nguyên tắc phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của cơ sở.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM