VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn 12 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng quy chuẩn chất lượng cho sản phẩm

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum tiếp tục tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức, kiến thức về năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp.

Hướng dẫn 12 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng quy chuẩn chất lượng cho sản phẩm

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum, tính đến hết tháng 12/2018, cơ quan này đã hướng dẫn 12 doanh nghiệp đăng ký tham gia Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020”. Đây là kết quả bước đầu trong triển khai Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng 712 tại tỉnh Kon Tum.

Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm: Yếu tố then chốt, tạo vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Nhôm Đông Á “vươn mình” nhờ nâng cao chất lượng sản phẩm

Lựa chọn mô hình đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàng

Marketing tác động đến chất lượng sản phẩm như thế nào?

Công văn số 198/SKHCN-KT ngày 27/3/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum nêu rõ, thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành các văn bản triển khai Quyết định này.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum cũng đã tổ chức 01 hội nghị và 3 khóa đào tạo cho các doanh nghiệp trong Tỉnh, qua đó đã thông tin, tuyên truyền kịp thời về Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020” đến các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Tính đến hết tháng 12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum đã hướng dẫn 12 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án với các nội dung như: Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm, hàng hóa; xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến (ISO); đăng ký sử dụng mã số, mã vạch với tổng số tiền hỗ trợ là 257 triệu đồng/12 doanh nghiệp.

Đánh giá về kết quả triển khai Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng 712, Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum cho rằng, việc triển khai Chương trình mới chỉ đạt được những kết quả bước đầu. Sở đã tổ chức tập huấn, đào tạo, phổ biến và hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum tiếp tục tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức, kiến thức về năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp; tăng cường hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng đồng bộ cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số, mã vạch phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; tăng cường đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, tư vấn trong lĩnh vực năng suất, chất lượng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM