VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC bán nợ tại Công ty Cổ phần cầu 5 Thăng Long

DATC bán nợ tại Công ty Cổ phần cầu 5 Thăng Long

Thực hiện mục tiêu, kế hoạch thoái vốn đâu tư, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang đẩy mạnh bán vốn, tài sản, các nợ phải thu tại doanh nghiệp. Hiện DATC đang triển khai bán nợ phải thu tại Công ty CP Cầu 5 Thăng Long.

DATC tiếp cận mô hình xử lý nợ hiện đại

DATC tìm tổ chức bán đấu giá tài sản

DATC nghiên cứu áp dụng phương thức đấu giá, mua bán nợ theo lô

Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc DATC

DATC tích cực bán tài sản, vốn góp tại doanh nghiệp

Theo đó, DATC bán 54.901.913.176 đồng nợ còn phải thu tại Công ty CP Cầu 5 Thăng Long tính đến thời điểm 30/6/2019. Trong đó: Nợ gốc: 18.490.981.170 đồng; nợ lãi: 36.410.932.006 đồng

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá được DATC đưa ra là phải đáp ứng các điều kiện sau: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

Cùng với đó, đơn vị tham gia đấu giá phải có đủ năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành;

Mặt khác, phải tuân thủ các quy định  tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Đồng thời, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 8/1/2020 đến ngày 13/1/2020; tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM