VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
DATC bán nợ và tài sản tại 02 doanh nghiệp khách nợ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC bán nợ và tài sản tại 02 doanh nghiệp khách nợ

Trong các ngày 09/3/2020, ngày 26/3/2020, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ thực hiện bán dấu giá tài sản và nợ phải thu tại các Công ty cổ phần Cầu 5 Thăng Long và Công ty cổ phần Xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang

Năm 2019, mua bán xử lý nợ và tài sản của DATC bằng 124% so với năm 2018

DATC đạt kết quả cao trong mua, bán nợ và tài sản

DATC - Gắn phong trào thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

DATC - Khẳng định vai trò, chiến lược hoạt động trong bối cảnh mới

Cụ thể, ngày 09/3/2020, DATC sẽ bán khoản nợ còn phải thu tại Công ty CP Cầu 5 Thăng Long. Giá khởi điểm là 1.490.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn). Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước là 223.500.000 đồng (Hai trăm hai ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

Hình thức đấu giá: đấu giá công khai, bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá là trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo qui định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Ngày 26/3/2020, DATC thực hiện bán giá trị cổ phần kèm khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang. Cụ thể, bán 730.481 cổ phần, số tiền 10.000 đồng/cổ phần; Tổng giá trị khoản nợ (theo sổ sách kế toán đến thời điểm 31/12/2018) 75.938.290.413 đồng, trong đó nợ gốc 32.630.562.036 đồng, nợ lãi 43.307.728.377 đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ phải thu, chi tiết tài sản bảo đảm tại chứng thư thẩm định giá số 308.02/2019/CTTĐG-APEC ngày 4/11/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC tại trụ sở Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Giá khởi điểm là 7.795.000.000 đồng (Bảy tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu đồng). Mức giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu lô cổ phần kèm khoản nợ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM