VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC đẩy nhanh tiến độ bán nợ, tài sản phải thu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

DATC đẩy nhanh tiến độ bán nợ, tài sản phải thu

Thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tiến hành lựa chọn chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ phải thu tại hàng loạt doanh nghiệp để  làm cơ sở cho việc thực hiện bán đấu giá tài sản.

DATC tham gia mua bán, xử lý nợ xấu

4 tháng đầu năm, DATC đạt doanh thu gần 1.150 tỷ đồng từ xử lý nợ và tài sản

DATC bán trên 1,5 triệu cổ phần tại Công ty xuất nhập khẩu Bình Định

DATC bán cổ phần kèm nợ phải thu

Theo đó, DATC lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ phải thu tại các doanh nghiệp sau:

- Lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 10 (trước đây là Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3), Nợ phải thu của DATC tại thời điểm 30/12/2019  là: 14.957.631.768 đồng. Trong đó, nợ gốc là 4.943.097.000 đồng; nợ lãi là  10.014.534.768 đồng;

- Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản DATC tiếp nhận từ Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 234, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và phát triển miền núi Nghệ An, Cục Quản lý đường bộ IV, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1. Tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, DATC tiếp nhận từ Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 234, Công ty cổ phần thương mại Đầu tư và phát triển miền núi Nghệ An, Cục Quản lý đường bộ IV và Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

Cụ thể: Lô 1- Tài sản tiếp nhận tại Công ty cổ phần Quản lý Xây dựng đường bộ 234 (Nhà cửa vật kiến trúc), giá khởi điểm 79.200.000 đồng; Lô 2 - Tài sản tiếp nhận tại Cục Quản lý đường bộ IV (Phương tiện vận tải), giá khởi điểm 223.200.000 đồng; Lô 3 - Tài sản tiếp nhận tại Công ty cổ phần thương mại Đầu tư và phát triển miền núi Nghệ An (Nhà cửa vật kiến trúc), giá khởi điểm 37.324.800 đồng;  Lô 4- Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Vật tư tháo dỡ), giá khởi điểm 41.500.000 đồng.

- Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản DATC tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Vạn Tường và Công ty cổ phần Cấp nước ĐăkLăk. Tài sản Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị quản lý, nguyên vật liệu tồn kho. Cụ thể: Máy móc thiết, 41 danh mục; Phương tiện vận tải 13 danh mụ; Thiết bị quản lý, truyền dẫn 19 danh mục; Nguyên vật liệu tồn kho 931 danh mục.

Tài sản không cần dùng, chờ thanh lý được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Chi nhánh DATC Đà Nẵng tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Vạn Tường và Công ty cổ phần Cấp nước ĐăkLăk.

Giá khởi điểm để bán đấu giá, chia theo từng lô tài sản như sau: Lô 1 - Tài sản tiếp nhận tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế với giá bán khởi điểm đã bao gồm VAT là 853.600.000 đồng (Tám trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng); Lô 2- Tài sản tiếp nhận tại Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Vạn Tường với giá bán khởi điểm đã bao gồm VAT là 174.240.000 đồng (Một trăm bảy mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng); Lô 3- Tài sản tiếp nhận tại Công ty cổ phần Cấp nước ĐăkLăk với giá bán khởi điểm đã bao gồm VAT là 300.410.000 đồng (Ba trăm triệu, bốn trăm mười ngàn đồng).

- Lựa chọn tổ chức thẩm định giá 1.260.000 cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh, làm cơ sở cho việc thực hiện bán đấu giá toàn bộ cổ phần của DATC.

- Lựa chọn tổ chức thẩm định giá 780.000 cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM