VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
SCIC: Giá trị bán vốn năm 2016 đạt 105% so với kế hoạch

Năm 2016, SCIC bán vốn thành công tại 73 doanh nghiệp. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

SCIC: Giá trị bán vốn năm 2016 đạt 105% so với kế hoạch

Theo báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), các chỉ tiêu kinh doanh của Tổng công ty đều vượt kế hoạch và tăng so với năm 2015, trong đó, lợi nhuận trước và sau thuế năm 2016 đạt 107% so với kế hoạch và gấp 2 lần so với thực hiện năm 2015, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của SCIC năm 2016 đạt 19,9%, bằng 1,24 lần kế hoạch năm.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và lộ trình thời gian tới

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau thực hiện cổ phần hóa

Thu về hơn 6.500 tỷ đồng từ thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

SCIC dự kiến bán cổ phần tại Vinamilk trong tháng 12

Theo ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC, kết quả kinh doanh của SCIC khả quan là nhờ một phần quan trọng từ việc bán vốn nhà nước tại SCIC, cụ thể: năm 2016 kết quả bán vốn gấp 4,5 lần về giá trị so với năm 2015,  chỉ tiêu kinh doanh của SCIC đều vượt kế hoạch và tăng so với năm 2015.

Tính đến 31/12/2016, danh mục doanh nghiệp của SCIC có 146 doanh nghiệp với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 18.841 tỷ đồng trên tổng sốn vốn điều lệ 88.108 tỷ đồng. Trong đó có 22 doanh nghiệp nhóm A1 với tỷ trọng vốn nhà nước là 61%, 13 doanh nghiệp nhóm A2 với tỷ trọng vốn nhà nước 6%.

Trong bối cảnh thị trường không thuận lợi nhưng nhờ sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm bán vốn qua nhiều năm, cùng với sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai nên công tác bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp của SCIC được đẩy mạnh và vượt kế hoạch đề ra về doanh thu.

Năm 2016, SCIC bán vốn thành công tại 73 doanh nghiệp (trong đó có tới 37 doanh nghiệp thuộc diện khó bán, bán nhiều lần), thu về 16.112 tỷ đồng trên giá vốn 3.083 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 5,2 lần. So với chỉ tiêu kế hoạch, giá trị bán vốn đạt 105% và gấp 4,5 lần năm 2015”.

Năm 2016, trong hoạt động đầu tư, đáng chú ý là SCIC đã có những bước tiến khi đã triển khai dự án Tháp tài chính, đề án sản xuất vắc xin quy mô công nghiệp, đề án nhà máy sản xuất thuốc chữa ung thư…

Bên cạnh đó, SCIC còn triển khai bán vốn tại một số doanh nghiệp có quy mô lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Một thương vụ lớn góp phần vào kết quả lợi nhuận tăng trưởng vượt trội của SCIC là cuộc đấu giá cổ phần Vinamilk. Ngày 12/12/2016, SCIC đã thực hiện bán 5,4% số cổ phần tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), thu về 11.286 tỷ đồng, gấp 28 lần so với giá vốn và cao hơn 800 tỷ đồng so với giá chốt ngày giao dịch. Số tiền thu về từ bán vốn Vinamilk (tương đương 500 triệu USD) là giao dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Trên cơ sở đánh giá tình hình năm 2016 và dự báo năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2017 của Tổng công ty tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, Đôn đốc các Bộ/UBND tỉnh chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã thống nhất trước 31/3/2017 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 2225/TTg – ĐMDN ngày 12/12/2016.

Hai là, tăng cường công tác quản trị đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, đặc biệt là các doanh nghiệp nhóm A1; Đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành tái cơ cấu và sắp xếp các công ty TNHH một thành viên; Tiếp tục tập trung tái cơ cấu, xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài tại một số doanh nghiệp; xử lý dứt điểm các doanh nghiệp thuộc diện giám sát đặc biệt; Tăng cường việc giám sát thực hiện Quy chế Người đại diện và kiện toàn nâng cao chất lượng hệ thống Người đại diện.

Ba là, tiếp tục triển khai tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ vốn.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính.

Năm là, tiếp tục nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của SCIC thông qua việc hoàn thiện Chiến lược, các quy trình, quy chế nghiệp vụ, tăng cường đào tạo cán bộ, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá (KPIs) khoa học, thu hút, giữ chân cán bộ có trình độ, kinh nghiệm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM