VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được thực hiện khai báo qua VNSW

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được thực hiện khai báo qua VNSW

Kể từ ngày 15/01/2021, thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ” sẽ được thực hiện khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn.

Quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Tính đến hết tháng 8/2020, có 200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Ngành Tài chính tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính

Hoàn thiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo thuận lợi thương mại

​Ngày 04/01/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 06/NHNN-QLNH gửi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất gia công vàng trang sức, mỹ nghệ về việc triển khai chính thức kết nối thủ tục hành chính trên VNSW.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Tổng cục Hải quan đã triển khai các công việc cần thiết để từ ngày 15/01/2021, thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ” được kết nối trên VNSW qua địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn. Các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục nêu trên đăng ký tài khoản với Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn tại VNSW.

Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, trong giai đoạn đầu thực hiện kết nối, khi gửi hồ sơ diện tử trên VNSW nếu có vướng mắc do hệ thống chưa được thông suốt, doanh nghiệp được phép gửi bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước).

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong giai đoạn 2018-2020, đơn vị đã có 02 thủ tục hành chính triển khai trên VNSW gồm: thủ tục “ Chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép” và thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ”.

Ngày 01/12/2018, thủ tục “ Chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép” đã được chính thức triển khai trên VNSW. Từ khi vận hành chính thức đến nay, hệ thống hỗ trợ thực hiện xử lý, cấp phép, hoạt động ổn định. Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được trên 400 hồ sơ nộp trực tuyến đối với thủ tục này trên VNSW.

Đến ngày 15/01/2021, thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ” sẽ được chính thức triển khai tiếp trên VNSW.

Như vậy, đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành 100% kế hoạch, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu Chính phủ đề ra.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM