Ngành Tài chính tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính

PV.

Ngày 07/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1173/QĐ-BTC về kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật ngành Tài chính. Đây là bước tiếp theo được triển khai quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cắt giảm thủ tục hành chính 

Tính đến ngày 25/6/2020, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 951 TTHC, trong đó thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là 98 thủ tục, mức độ 2 là 293 thủ tục, mức độ 3 là 209 thủ tục, mức độ 4 là 351 thủ tục. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành Tài chính là 560 dịch vụ (đạt tỷ lệ 58,9%).

Trong lĩnh vực thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 Cục Thuế và 100% Chi cục Thuế trực thuộc; đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại 63/63 Cục Thuế; Tính hết tháng 6/2020 đã có 99,8% doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ.

Bộ Tài chính đã ban hành các chương trình, kế hoạch phân công các nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ, đồng thời thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo mục tiêu cải cách toàn diện, hiệu quả và tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện, chú trọng những lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực Hải quan, các Cục Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở đánh giá rủi ro đảm bảo thông quan nhanh hàng hóa đối với mặt hàng khẩu trang xuất khẩu; nâng cấp hệ thống VNACCS/VCIS tự động trừ lùi số lượng gạo xuất khẩu trong hạn ngạch được phép xuất khẩu, không có sự can thiệp của công chức hải quan; triển khai cấp các giải pháp đảm bảo việc quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin như tổ chức sắp xếp công việc, phân công cán bộ, công chức quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trên phạm vi cả nước được thực hiện nhanh chóng, thông suốt,...

Trong lĩnh vực chứng khoán, đã cắt giảm các TTHC (giảm thời gian xử lý hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp từ 7 ngày xuống còn 24 giờ) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ và đã có 26 doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu quỹ (từ 16/3 đến 15/4), với tổng số cổ phiếu đăng ký mua là hơn 170 triệu cổ phiếu, tương đương 3.123 tỷ đồng, giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại cổ đông và báo cáo tài chính....

Trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, theo đó, quy trình, thủ tục được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian kiểm soát và phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong chu trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước; áp dụng nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần, rút ngắn tối đa thời gian thanh toán xuống còn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ của đơn vị; thực hiện kiểm soát chi theo rủi ro căn cứ giá trị của các khoản chi; kiểm soát theo cơ chế khoán chi...

Tiếp tục rà soát cải cách thủ tục hành chính

Để tiếp tục công tác cải cách hành chính, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1173/QĐ-BTC về kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật ngành Tài chính. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành, tiếp tục đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh. 

Trong đó, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính, đảm bảo không quy định thủ tục hành chính tại các thông tư của Bộ Tài chính (trừ trường hợp được giao trong Luật), không ban hành các thủ tục hành chính mới khi không cần thiết. 

Bộ Tài chính tiếp tục rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, DN; Thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc thống kê, công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, DN. 

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện các chỉ số thuộc lĩnh vực tài chính trong đánh giá xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam (nâng bậc xếp hạng của Việt Nam về chỉ số nộp thuế và chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới). 

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc quy định về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.