VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Cục Thuế Hà Nội công khai danh sách 701 đơn vị nợ thuế

Cục Thuế Hà Nội công khai danh sách 701 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tháng 9/2019.

Cục Thuế Hà Nội công khai danh sách 701 đơn vị nợ thuế

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 701 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tháng 9/2019 với tổng số tiền nợ hơn 536,3 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh công bố 969 doanh nghiệp nợ thuế hơn 2.240 tỷ đồng

Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về nợ thuế

Chặt chẽ trong quy định xóa nợ thuế

Xóa nợ thuế sẽ giảm nợ ảo, chi phí quản lý, nhân lực

Trong số 605 đơn vị công khai lần đầu với số nợ 426,2 tỷ đồng, có 581 doanh nghiệp nợ hơn 183,2 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Có 24 đơn vị nợ hơn 243 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất.

Ngoài ra, có 96 đơn vị nợ hơn 110 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp được công khai lại.

Được biết từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã đăng công khai 1.239 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là hơn 5.876 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi đăng công khai đã có 552 doanh nghiệp và dự án nộp hơn 314 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM